Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης Καρχιμάκης στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας κατέθεσε στη Βουλή τις παρακάτω αναφορές που αφορούν αιτήματα φορέων και πολιτών:


• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Υγείας κατόπιν υπομνήματος του Δ. Αγ. Νικολάου σχετικά με τα μεγάλα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παιδόπολη Νεάπολης και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς και τις δυνατότητες προσλήψεων στους οργανισμούς αυτούς όπου ούτως ή άλλως η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με ίδιους πόρους.

• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από επιστολή του Δ. Αγ. Νικολάου σχετικά με την ολοκλήρωση των φυλακών της Νεάπολης ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπάρχουσες φυλακές αλλά και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.


• Αναφορά για τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μετά από επιστολή του Δ. Αγ. Νικολάου σχετικά με την ανάγκη να στηριχτεί το Νοσοκομείο της περιοχής, δεδομένης της σημασίας που έχει τόσο για τον τοπικό πληθυσμό, όσο και για τη στήριξη του τουρισμού. Σημειωτέον ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου λειτουργεί ΜΕΘ, η Μονάδα Νεφρού, ο Αξονικός τομογράφος καθώς και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που είναι και τα μοναδικά τμήματα αυτού του είδους στο Νομό. Επιπλέον ζητά τη χρηματοδότηση για την αποπεράτωση της νέας πτέρυγας, ύψους 1.500.000 ευρώ ώστε να αξιοποιηθεί η επένδυση που έχει γίνει μέχρι σήμερα αλλά και να αναβαθμιστούν συνολικά οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

• Αναφορές για την κ. Υπουργό Απασχόλησης μετά από αιτήματα πολιτών που αφορούν τις καθυστερήσεις στην καταβολή των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.