Την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας έχουν όλοι όσοι έχουν κτίσει αυθαίρετα σε ιδιοκτησίες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου στα Χανιά.

Με ανακοίνωσή της η Μονή – σύμφωνα και με τα όσα ορίζει ο πρόσφατος Νόμος για τα αυθαίρετα – «γνωστοποιεί σε όσους έχουν ανεγείρει αυθαίρετα κτίσματα στην ιδιοκτησία της ότι, για λόγους κοινωνικούς, προτίθεται να μεταβιβάσει στους κατόχους τα τμήματα αυτής που έχουν καταλάβει….»

Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση η Ι.Μ.Αγίας Τριάδας γνωστοποιεί πως «δέχεται αιτήσεις για την προώθηση και περαίωση της διαδικασίας συνομολόγησης του, κατά τον παραπάνω Νόμο, προσυμφώνου, και μετά τα νόμιμα, του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας, αντί καταβολής του ισαξίου τιμήματος».

Όπως είπε στο Flashnews.gr, ο δικηγόρος της Μονής κ. Σπύρος Λιονάκης, πρόκειται για μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν αδιάσειστους τίτλους ιδιοκτησίας, όσοι καταπάτησαν και έκτισαν αυθαίρετα σε ιδιοκτησίες της Μονής στην περιοχή του Σταυρού.

Μάλιστα επισήμανε πως μετά από αυτή την διαδικασία τα ακίνητα μπορούν να μπουν σε σχέδιο οικισμού και να γίνουν άρτια και οικοδομήσιμα.

Ο κ.Λιονάκης εξήγησε πως για να έρθει αυτό το αίσιο αποτέλεσμα, χρειάστηκαν τεράστιες και πολύχρονες προσπάθειες από την Ιερά Μονή, που έφτασε να προσφύγει μέχρι και στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους.

«Τελικά και μετά από 75 εγκρίσεις από υπηρεσίες του Δημοσίου καταφέραμε να αποκτήσουμε την δυνατότητα χορήγησης των τίτλων ιδιοκτησίας στους ανθρώπους που έχουν κτίσει στην περιοχή» είπε ο κ.Λιονάκης.

Να σημειωθεί πως πριν από λίγα χρόνια, ξένες εταιρείες real estate είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για απόκτηση της ακίνητης ιδιοκτησίας της Μονής Αγίας Τριάδος,στην περιοχή του Σταυρού, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ο τότε Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου και νυν Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.Ειρηναίος.

Δείτε την Ανακοίνωση της Ι.Μ.Αγίας Τριάδος 

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων Ακρωτηρίου Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους της περιοχής «Σταυρού» ότι, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4178 (ΦΕΚ Α' 174/8.8.13), στα τμήματα του ακινήτου της στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη ή μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτά, εκτός εάν περαιωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί το 30%, κατά τον παραπάνω νόμο και κατά τον προϊσχύσαντα 4014/11, οπότε αναστέλλεται ή κατεδάφιση των αυθαιρέτων για 30 χρόνια και δύναται ή αναστολή να καταστεί οριστική κατά τις σχετικές διακρίσεις του άρθρου 9 του αυτού νόμου.

Κατά το άρθρο 11 του ιδίου νόμου, για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του, απαιτείται η υποβολή αίτησης, κατά την περίπτωση 1ε, εκ μέρους του νομέα και κατόχου του αυθαιρέτου κτίσματος επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, μόνον εφ' όσον υποβληθεί νόμιμο προσύμφωνο, από το όποιο θα προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου υπόσχεται να μεταβιβάσει το τμήμα εδάφους πού έχει καταλάβει και επί του οποίου έχει ανεγείρει αυθαίρετο κτίσμα, μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τό ως άνω προσύμφωνο συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, στο όποιο αποτυπώνεται ή αυθαίρετη κατασκευή με το τμήμα του εδάφους πού έχει καταληφθεί, το ποσοστό του τμήματος πού αναλογεί στο συγκεκριμένο γήπεδο/οικόπεδο και περιλαμβάνει απόσπασμα χάρτη γης μέ τόν προσδιορισμό τοϋ καταληφθέντος τμήματος, καθώς και του συνολικού γηπέδου/οικοπέδου.

Η Ιερά Μονή γνωστοποιεί, σε όσους έχουν ανεγείρει αυθαίρετα κτίσματα στην ιδιοκτησία της, ότι, για λόγους κοινωνικούς, προτίθεται να μεταβιβάσει στους κατόχους τα τμήματα αυτής που έχουν καταλάβει κατά την ευχέρεια και τη διαδικασία πού ρυθμίζουν τα άρθρα 1 παρ. 2ζ, 5 παρ. 1 που τροποποιεί τo ν.δ. 1024/1971 και 11 παρ. 1 ε του Ν. 4178/8.8.13.

Τα τιμήματα έχουν καθορισθεί με το πρακτικό 4/2008 του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής, που εγκρίθηκε με την 41/25.6.2008 πράξη του ΟΔΜΠ και την 65/11.8.2008 πράξη του ΚΕΣ σε ποσά από 100 έως 250 ευρώ ανά τ.μ., ανάλογα με τη ζώνη και την αξιολόγηση της χωροθέτησης εκάστου κατεχομένου τμήματος.

Οι ως άνω τιμές, λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής κρίσεως, ισχύουν μειωμένες μέχρι ποσοστού 30% που αντιστοιχεί στην εκ της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών μείωση των τιμών των ακινήτων.

Περαιτέρω εν όψει των εξελίξεων που διέτρεξαν έκτοτε την οικονομική ζωή της Χώρας έχει ληφθεί πρόνοια ευμενέστερης αντιμετώπισης ορισμένων περιπτώσεων με συγκεκριμένη αιτιολογημένη για κάθε περίπτωση απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Ή Ιερά Μονή ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους ότι δέχεται αιτήσεις για την προώθηση και περαίωση της διαδικασίας συνομολόγησης του, κατά τον παραπάνω νόμο, προσυμφώνου και, μετά τα νόμιμα, του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας, αντί καταβολής του ισαξίου τιμήματος.

Οι αγοραστές θα επιβαρυνθούν με το τίμημα που θα συμφωνηθεί, τις ισχύουσες φορολογικές υποχρεώσεις τους και τις δαπάνες νομικής και τεχνικής εξυπηρέτησης, όπως προβλέπει ο νόμος, οι όποιες αναλογούν στο ακίνητο που θα περιέλθει στην ιδιοκτησία τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη διαδικασία του νόμου, μπορούν να επικοινωνούν με τους νομικούς συμβούλους τής Μονής στα τηλέφωνα 28210-58525 (κ. Λιονάκη) και 210-3475500 (κ. Παπουτσιδάκη).

ΑΠΟ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ


Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]