Στην επιτάχυνση της έκδοσης αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης αναμένεται να οδηγήσει η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρη, σε υφισταμένους του.

Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα υποβληθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ειδικό πόρισμα το οποίο θα περιγράφει πώς, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά του σε όργανα της φορολογικής διοίκησης.

Eπίσης, θα περιγράφεται το κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις ο κ. Θεοχάρης θα δύναται, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.

Η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν.4174/2013 αναμένεται να επιταχύνει την έκδοση αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης που σήμερα περνούν υποχρεωτικά από το γραφείο του κ. Θεοχάρη, ενώ αναμένεται να ενισχύσουν και τη διακυβέρνηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

in.gr