Αυξημένη κατά 10 λεπτά είναι από σήμερα η τιμή πώλησης των τσιγάρων, του καπνού και των πούρων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση πρόσφατα αποφάσισε να καταργήσει το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία και ως ισοδύναμο μέτρο να αυξήσει κατά 5 λεπτά την τιμή του φόρου στα τσιγάρα. Ωστόσο, μαζί με τον ΦΠΑ και άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις, το ποσό της αύξησης διπλασιάζεται και ανέρχεται στα 10 λεπτά.

Για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων ορίσθηκε ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, το ποσό των 175,15 ευρώ η φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα). Η προηγούμενη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ήταν 162,27 ευρώ η φορολογική μονάδα.

newpost.gr