Από τις 15 Φεβρουαρίου το πακέτο των τσιγάρων, θα πωλείται 10 λεπτά ακριβότερα, αφού οι περυπτεριούχοι της χώρας επιδιώκουν την αύξηση των κερδών τους.

Το μέτρο αυτό, θα εφαρμοστεί πρώτα στην Κρήτη. Έτσι η αναγραφόμενη τιμή, θα θεωρείται ενδεικτική, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό.

Με βάση σχετικό νόμο, οι περιπτεριούχοι, έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν εξωτερικά το πακέτο, καθώς θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν μια  μια ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το ποσό της επιπλέον αύξησης.