Την μείωση των φορολογικών προστίμων ζητά η ΟΕΒΕΝΗ με επιστολή της προς τον Γ.Γ. Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Στην επιστολή αναφέρουν συγκεκριμένα:

"Κύριε Γενικέ,
Ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), είναι γνωστό ότι έχουμε, κατ’ επανάληψη, τοποθετηθεί υπέρ της τήρησης της νομιμότητας από όλους και σε κάθε επίπεδο και κατεύθυνση.

Βρίσκουμε όμως υπερβολικά έως απίστευτα τα όσα προβλέπει το νέο ποινολόγιο για φορολογικές, και όχι μόνο, παραβάσεις αλλά ακόμη και για στιγμιαίες παραλήψεις.

Πιστεύουμε ότι είναι εξοντωτικό, επί παραδείγματι, μεταξύ άλλων, το πρόστιμο των 1.000€ ή 2.500€ (ανάλογα με το είδος των τηρούμενων βιβλίων – στοιχείων) για την έστω και κατά μία ημέρα αργοπορημένη υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Οδηγούμαστε, δυστυχώς, στο συμπέρασμα ότι στόχος δεν είναι (όπως θα έπρεπε) ο συνετισμός, αλλά ο αφανισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης, την ώρα που, επί της ουσίας, δίδεται αμνηστία σε όλους εκείνους οι οποίοι έκρυψαν σε τράπεζες του εξωτερικού παρανόμως αποκτηθέντα (κατά παραδοχή του ιδίου του Ελληνικού Δημοσίου) εισοδήματα τους.

Θεωρώντας, ειδικά υπό συνθήκες απόλυτης οικονομικής κρίσης, επαρκέστατη την επιβολή προστίμου 3%, με βάση τα προηγουμένως ισχύοντα, επί των ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση αργοπορημένης υποβολής Α.Π.Δ. αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση φορολογικής ή άλλης παράβασης ζητούμε:

1. Την άμεση απόσυρση του νέου ποινολογίου και

2. Την επαναφορά των προστίμων στα προηγούμενα επίπεδα τα οποία, πρόστιμα, επαρκούν και ως προς τον συνετισμό των επί σκοπό ή από αμέλεια παραβατών αλλά και ως προς την ενίσχυση των Δημόσιων εσόδων. "