Την συντονισμένη δράση των παραγωγικών φορέων του νομού Χανίων προκειμένου να προχωρήσουν ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του τόπου αποφάσισαν εκπρόσωποι 11 φορέων, οι οποίοι μάλιστα συνέστησαν και επταμελή συντονιστική επιτροπή. 

Πρόκειται για το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, το Τεχνικό και το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων, τον Εμπορικό Σύλλογο και τους Συλλόγους,
Ξενοδόχων, Τουριστικών Πρακτόρων, Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων και Ιδιοκτητών Ταξί Χανίων, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής : 

« Την Πέμπτη 28-4-2011 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική σύσκεψη φορέων του Ν. Χανίων με αντικείμενο τη δρομολόγηση διαδικασιών συντονισμένης δράσης των φορέων του Ν. Χανίων σε βασικούς άξονες που αφορούν θεμελιώδεις αναπτυξιακούς - παραγωγικούς τομείς του Νομού και επηρεάζουν καθοριστικά το σήμερα και το αύριο της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων του Νομού μας. 

Η σύσκεψη κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις και αποφάσεις:

1.Ειναι σημαντικής προτεραιότητας καθήκον των επιστημονικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων του τόπου να συνδιαμορφώσουν ,να προβάλλουν ,να δράσουν και να διεκδικήσουν με ενιαία φωνή και στόχευση .
Να υπερασπίσουν το σήμερα και το αύριο των πολιτών της τοπικής μας κοινωνίας Να προδιαγράψουμε δρόμους αισιόδοξης προοπτικής απέναντι στο καταθλιπτικό τοπίο της κρίσης.

2.Η δημιουργία της ΧΑΝΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ είναι μια προσπάθεια θετικής απάντησης στις παραπάνω ανάγκες .Είναι ένα ανοικτό και διαρκές «φόρουμ» καταγραφής, ανάλυσης ,αναζήτησης και κοινής δράσης των βασικών παραγωγικών και αναπτυξιακών φορέων του Νομού. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης βασικών παραμέτρων της τοπικής παραγωγικής και αναπτυξιακής διαδικασίας στο Νομό Χανίων .

3.Θεωρούμε ότι για τα Χανιά έχουν επείγοντα χαρακτήρα βασικά έργα και δράσεις υποδομής όπως:

Η υλοποίηση της μελέτης για τα έργα εκσυγχρονισμού στο Αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης

Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών στο λιμάνι της Σούδας στα πλαίσια της μελέτης Ρογκάν.

Η κατασκευή του άξονα σύνδεσης του Αερολιμένα με τον Βόρειο Οδικό Άξονα.

Η κατασκευή ή αναβάθμιση των έργων βιολογικού καθαρισμού σε όλες της περιοχές του Νομού.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στους δήμους του Νομού και ιδιαίτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα του νέου Δήμου Χανίων.

4.Ο Τουρισμός αποτελεί για τα Χανιά το βασικό παραγωγικό και αναπτυξιακό πυλώνα. Το μέλλον του ως συντελεστή παραγωγής πλούτου σε όφελος της τοπικής κοινωνίας εξαρτάται από τη διαχείριση των ανοικτών ζητημάτων που αφορούν :

Τη υλοποίηση των παραπάνω έργων υποδομής .

Τη διασύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με τη την τοπική παραγωγή αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

Τη δημιουργική ένταξη του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος στις διαδικασίες διαφύλαξης ,προβολής και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας.

Στη προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης και συγκεκριμενοποίησης θα συμβάλει ένα ειδικό Συνέδριο για το Τουρισμό το οποίο αποφασίστηκε να προετοιμαστεί σε συνεργασία με αρμόδια Ιδρύματα και ερευνητικά Ινστιτούτα και να διεξαχθεί στο τέλος του 2011.

5.Συγκροτήθηκε 7-μελής προσωρινή συντονιστική αποτελούμενη από εκπροσώπους :ΕΒΕ Χανίων, Οικονομικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Σύλλογο Ξενοδόχων Ν. Χανίων, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων, Εργατικό Κέντρο Χανίων, Εμπορικό Σύλλογο Χανίων.

Η επιτροπή ,εκτός των άλλων ,θα μεριμνήσει και για την ένταξη στη παραπάνω πρωτοβουλία και άλλων βασικών παραγωγικών φορέων του Νομού στο γενικό πνεύμα των στόχων και επιδιώξεων που αναφέρθηκαν.»