Μια σχολή για όσους ολοκλήρωσαν τη Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας και θέλουν να συνεχίσουν την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους. Για όσους αναζητούν την εμπειρία των μεγάλων ταξιδιών και όσους τους ενδιαφέρει η περαιτέρω εξοικείωση με το σκάφος, με τελικό αποτέλεσμα τη σιγουριά στους χειρισμούς του.

Αγκυροβολία, προσέγγιση λιμανιού και θέσης, δέσιμο, καθήκοντα κυβερνήτη και πληρώματος, βάρδιες, οργάνωση για μεγάλο ταξίδι και νυχτερινές πλεύσεις, τριμμάρισμα πανιών, Δ.Κ.Α.Σ., αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου και αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της μηχανής είναι τα θέματα που θα καλυφθούν σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο με πολλές επαναλήψεις.

Ο κάθε μαθητής θα βρεθεί σε θέση κυβερνήτη, εκ περιτροπής, θα αντιμετωπίσει τις ευθύνες της θέσης και θα διαχειριστεί τις καταστάσεις που προκύπτουν.

Η σχολή διαρκεί 6 εβδομάδες και περιλαμβάνει συνολικά 64 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης χωρισμένες σε 4 ημερήσια μαθήματα, ενα νυκτερινό, ενα 3ήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι και 24 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Το σημείο αφετηρίας για την πρακτική εκπαίδευση είναι το ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκπαίδευση στην ανοιχτή θάλασσα γίνεται με το σκάφος “El Viento”, τύπου Elan 37, από τον έμπειρο εκπαιδευτή Ηλία Κοβατζή.

Πληροφορίες:
• 2810841504 – 6977926169 – 6977272525
[email protected]

Αίτηση Συμμετοχής: https://tinyurl.com/p6lt2z7 και στη γραμματεία του ΝΟΓΚ.

Συνάντηση γνωριμίας: Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου