Με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, σε σχέση με τις άλλες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Κρήτης, ξεκίνησε σήμερα η τριπλή διαδικασία (δήλωση ΟΣΔΕ, μητρώο αγροτών, δήλωση ΕΛΓΑ) και στις ΕΑΣ των Χανίων, με εξαίρεση την ΕΑΣ Κυδωνίας όπου η διαδικασία θα αρχίσει το πρωί της Παρασκευής (13/5).

Οι υπεύθυνοι των ΕΑΣ διαβεβαιώνουν πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την προθεσμία ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων, που λήγει την Δευτέρα 16/5.

Σε ότι αφορά στο κόστος, κάθε ΕΑΣ της Κρήτης ακολουθεί διαφορετική πολιτική.

Επισήμως η κατάθεση της δήλωσης ΟΣΔΕ (για την επιδότηση) είναι δωρεάν.

Από κει και πέρα, άλλες Ενώσεις ζητούν από τους αγρότες κάποια χρήματα (π.χ. 20 ευρώ) ως «αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», ενώ στην ΕΑΣ Κυδωνίας – Κισάμου καλούνται οι αγρότες, εφόσον θέλουν (εθελοντικά), να καταβάλλουν 25 ευρώ προκειμένου να έχουν «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθόλη την διάρκεια του έτους».

Η ΠΑΣΕΓΕΣ

Στο μεταξύ σε επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ προς όλες τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, αναλύονται οι όροι της σύμβασης που υπεγράφει για την διαδικασία και διευκρινίζεται πως εάν υπάρχει στοιχειοθετημένη καταγγελία από αγρότες για είσπραξη χρημάτων από κάποια ΕΑΣ τότε θα «κλείσει» η πύλη εισόδου στο σύστημα από την συγκεκριμένη Ένωση.

Αναλυτικά στην επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρονται τα εξής :

« Σας υπενθυμίζουμε ότι για την ανάθεση των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης των γεωργών, που περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011, με δυνατότητα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013, οφείλουμε να σας καταστήσουμε, εκ νέου, σαφείς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου αυτού.

Ειδικότερα, αναλαμβάνεται η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:

1. Επιλογή των κατάλληλων σημείων συγκέντρωσης και εισαγωγής των δεδομένων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2011 για την γρήγορη ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων.

2. Συγκρότηση των απαιτούμενων συνεργείων επιτόπιας συγκέντρωσης των δεδομένων και συντονισμός των συνεργείων αυτών.

3. Σχεδιασμός και εκτέλεση τυποποιημένων ενεργειών βάσει της αυστηράς καθορισμένης, με τη διακήρυξη 3401/Ρ.Μ./2010 μεθοδολογίας, ως προς τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση των αιτήσεων, όπως αναφέρεται στην προσφορά του Αναδόχου.

4. Διάθεση από πλευράς του Αναδόχου, κατ’ ελάχιστο, του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την ομαλή έκβαση του έργου, τόσο σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) όσο και σε λειτουργικά προγράμματα, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 3401/Ρ.Μ./2010.

5. Συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στις πύλες εισόδου του Αναδόχου, αποσφαλμάτωση από αυτόν και στη συνέχεια ηλεκτρονική αποστολή τους προς την κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως εκ τούτου και με βάση τις δεσμευτικές δηλώσεις που έχετε υπογράψει ως μέλος της Ομάδας Έργου της ΠΑΣΕΓΕΣ, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις αυτές είναι μη αποδεκτή και στο πλαίσιο των νομικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, θα βαρύνει αποκλειστικά την ΕΑΣ που ευθύνεται.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, εκ των πραγμάτων, ως υπεύθυνη για το έργο αυτό σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι ΕΑΣ-πύλες εισόδου, θα επιβλέπει, κατά απόλυτο τρόπο, την υλοποίηση του έργου αυτού και στην περίπτωση που χρειαστεί, παρόλο που το απεύχεται, εφόσον υπάρξει στοιχειοθετημένη καταγγελία, θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διακόψει τη χρησιμοποίηση του λειτουργικού προγράμματος της πύλης εισόδου της συγκεκριμένης ΕΑΣ.»

Flashnews.gr