Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network - Hellas , διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:

Η2020:Open for Business

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) (Α κτίριο ΕΤΕΠ-Κ, α όροφος αίθουσα 211) και απευθύνεται στις κρητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) καθώς και σε εκείνες που φιλοξενούνται στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη για τα έτη 2014-2020 "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" καθώς και των προκηρύξεων που αφορούν στη συμμετοχή ΜμΕ "SME Instrument". Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν οι νέοι οικονομικοί κανονισμοί και νομικά θέματα.

Για περισσότερες πληρoφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Παναγιώτη Ιγνατιάδη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΕΤΕΠ- Κρήτης
Τηλ.:2810-391954
E-mail: [email protected]