Τέλος εποχής για το ελάχιστο κόστος ηλεκτροδότησης οικοδομών, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 η διαδικασία προσκόμισης στις εφορίες δικαιολογητικών και στη συνέχεια χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτροδότηση των νέων οικοδομών θα γίνεται χωρίς οι φορολογούμενοι να προσκομίζουν στις εφορίες τα αναλυτικά τιμολόγια της ελάχιστης αξίας που προέβλεπαν οι διατάξεις περί ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών. Έτσι, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης των τιμολογίων, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια για τις εργασίες που παρέχουν.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι θα χορηγούνται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων μόνο σε οικοδομές/κατασκευές για τις οποίες προσκομίστηκαν στις ΔΟΥ οι τελικοί πίνακες οικοδομής μέχρι 31-12-2013, δεδομένου ότι είχαν εφαρμογή μέχρι τότε οι διατάξεις του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

zougla.gr