Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της παραγωγής καθαρής ενέργειας από την πυρηνική σύντηξη έκαναν Αμερικανοί επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Εγκατάσταση Ανάφλεξης (NIF) στο Εθνικό Εργαστήριο Λόρενς Λίβερμορ, που ανήκει στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, για πρώτη φορά, όπως ανακοίνωσε, κατάφερε να απελευθερώσει (να παράγει) περισσότερη ενέργεια κατά τη σύντηξη του πυρηνικού καυσίμου, από όση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να πυροδοτηθεί η πυρηνική αντίδραση. Το σημαντικό αυτό βήμα επετεύχθη με τη βοήθεια της τεχνολογίας των λέιζερ.

Αυτό που μένει να επιτευχθεί είναι ο "στόχος της ανάφλεξης", δηλαδή να παραχθεί περισσότερη ενέργεια από όση χρησιμοποιεί όλο το πείραμα (όχι απλώς το πυρηνικό καύσιμο).

Η παραγωγή ενέργειας από την πυρηνική σύντηξη είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της πυρηνικής επιστήμης πλέον. Με αυτόν τον τρόπο παραγωγής, οι ποσότητες ενέργειας που μπορούν να παραχθούν θα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο ενώ δεν θα παράγονται και τα άκρως επικίνδυνα πυρηνικά απόβλητα που παράγονται τώρα στους γνωστούς αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης.

Οι φυσικοί δεν είναι βέβαιοι αν και πότε αυτό θα επιτευχθεί. Όπως είπαν, πρέπει να παράγουν τουλάχιστον 100 φορές περισσότερη ενέργεια από τις αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης, ώστε αυτές να αυτο-τροφοδοτούνται μόνες τους και έτσι η όλη διαδικασία να γίνει πραγματικά ενεργειακά αποδοτική.

Πάντως το γεγονός χαιρετίσθηκε διεθνώς ως ορόσημο.

news.gr