Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους Νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου.

Για το Ν. Λασιθίου προβλέπεται να προσλάβει:

* Για το ενετικό φρούριο της Σπιναλόγκας, δέκα ημερήσιους φύλακες ΔΕ και δύο καθαριστές ΥΕ.

* Για την ενετική έπαυλη Dei Mezzo στην Ετιά ένα ημερήσιο φύλακα ΔΕ.

* Για τον Ι.Ν. Παναγίας Κεράς στην Κριτσά 1 καθαριστή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες.