Ανακοίνωση - κάλεσμα της δημοτικής κίνησης «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Βιάννου»:

"«Η δύναμη κάθε κοινωνίας βρίσκεται στη συμμετοχή των μελών της στα δημόσια πράγματα και στον έλεγχο των εκπροσώπων της εξουσίας. Πιστεύουμε στην κοινωνία των Πολιτών.

Βασιζόμαστε στους κοινωνικά ενεργούς πολίτες που έχουν μια συνεχή και συνεπή παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου μας και όχι στους πεφωτισμένους, μεγαλόσχημους σωτήρες.

Θεωρούμε ότι θα έχουμε πετύχει το στόχο μας, αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε νέα πρόσωπα, που αν και είναι δραστήρια σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, στέκονται ανενεργά και στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής, γιατί το «παιχνίδι» τούς φαίνεται στημένο και συνεπώς αδιάφορο».

Με αυτή τη βασική πολιτική λογική για τη συμμετοχή των πολιτών του Δήμου μας στα πράγματα που μας αφορούν, στις 14 Σεπτέμβρη 2013, η δημοτική μας κίνηση «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Βιάννου» ανακοινώσε τη συμμετοχή της στις διαδικασίες για τις δημοτικές εκλογές, δίνοντας στη δημοσιότητα την Προγραμματική Πολιτική μας Διακήρυξη, ένα πολιτικό κείμενο αρχών και θέσεων.

Συμπολίτες του Δήμου Βιάννου, καλούμε όλους εσάς τους ενεργούς πολίτες, τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, συνεταιριστικούς φορείς, τις οργανώσεις, τις διάφορες κινήσεις και συλλογικότητες που συμφωνούν με την λογική την φιλοσοφία και τους στόχους που διατυπώθηκαν στην Προγραμματική Πολιτική μας Διακήρυξη, να πλαισιώσουν μαζικά και να συμμετέχουν ενεργά στην δημοτική μας κίνηση «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Βιάννου», για να διαμορφώσουμε από κοινού, την καλύτερη εναλλακτική πρόταση Διακυβέρνησης του Δήμου μας που θα καθορίσει το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας.

Οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και άξονές για την «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Βιάννου» όπως διατυπώνονται στην Προγραμματική Πολιτική μας Διακήρυξη, είναι:

- Η ενεργός συμμετοχή σε κάθε δράση, με τους συμπολίτες μας, για την κατάργηση του μνημονίου και όλων των αντιλαϊκών πολιτικών που το συναποτελούν.

- Η στήριξη σε κάθε προσπάθεια με στόχο την πλήρη ανατροπή και αλλαγή του νόμου του προγράμματος «Καλλικράτης».

- Η αντίληψη για το Δήμο ως Οργανισμό και όχι ως Ανώνυμη Εταιρεία.

- Η ενεργοποίηση θεσμών για μια συμμετοχική και αποκεντρωτική Τοπική Αυτοδιοίκηση (π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός).

- Η ισότιμη και απροκατάληπτη αντιμετώπιση των πολιτών.

- Η διαφάνεια, ο απολογισμός και ο έλεγχος στα δημοτικά πράγματα.

- Ο αποχαρακτηρισμός της λατομικής περιοχής Βαχού και το κλείσιμο του λατομείου Κεγκέρογλου.

- Η δημιουργία της Τοπικής Κοινότητας Άρβης σύμφωνα με την ειλημμένη απόφαση των κατοίκων της.

- Η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του ανθρώπινου δυναμικού και των συλλογικών φορέων.

- Η βελτίωση υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών για την αναβάθμιση της διαβίωσης των πολιτών.

- Η σύσταση συμβουλευτικών οργάνων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων και κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων.

- Η ανάληψη δράσεων για τη στήριξη των νέων και μέριμνα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και γενικότερα για όσους χρήζουν βοήθειας και προστασίας.

- Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων μας, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην ανακύκλωση και στην βέλτιστη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

- Η οργάνωση πλήρους δημοτικού συγκοινωνιακού δικτύου.

- Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας (γεωργία, μελισσοκομία, κτηνοτροφία, υπηρεσίες τουρισμού), χωρίς τη μονομερή στρεβλή μεγέθυνση του ενός σε βάρος των άλλων.

- Η προώθηση και στήριξη της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

- Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη και προώθηση του ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού.

- Η στήριξη και υποβοήθηση συνεταιριστικών προσπαθειών.

- Η προώθηση και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

- Η προβολή και η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και των πολιτισμικών στοιχείων του Δήμου μας.

- Η προστασία και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και φυσικού περιβάλλοντος.

- Η καθιέρωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων όλο το χρόνο και η ενίσχυση σχετικών τοπικών προσπαθειών.

- Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων των μεταναστών και δρομολόγηση διαδικασιών ενσωμάτωσης τους.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις, τις θέσεις και τις ανακοινώσεις μας από το ιστολόγιό μας στη διεύθυνση http://parpdvian.blogspot.gr.

Επίσης, λειτουργεί και προφίλ της δημοτικής μας κίνησης στο facebook με το όνομα «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Βιάννου» και διεύθυνση https://www.facebook.com/ParemvasiPolDViannou.

Ακόμη, όσοι επιθυμούν να επικοινωνούν με την «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Βιάννου» μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι τα 6974656432, 6975856250 και 6972380952.

Από τις αρχές Μαρτίου θα λειτουργήσουν στην Άνω Βιάννο και τα γραφεία της δημοτικής μας κίνησης."