Σε ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία της ομάδας παραγωγών θα προχωρήσει η ομάδα παραγωγών ελαιολάδου Ψαρουδάκη, την Τετάρτη 19 Φερβουαρίου στις 18.30 στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου "Ιουλιανός Τσιράκης" στο Σκηνέ.

Στη συνάντηση θα δοθούν και οδηγίες καλλιέργειας ενώ θα κατατεθούν και αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στην ομάδα.