Κοινή προσπάθεια κινητοποίησης των απανταχού Κρητών, για περισσότερη, στοχευμένη αλληλεγγύη, για την διατήρηση των παραδόσεων, την προστασία του περιβαλλοντικού και του πολιτιστικού πλούτου, σε κάθε γωνιά της ιδιαίτερης πατρίδας μας, καταβάλουν οι "Πολίτες για την Κρήτη", (www.citizensforcrete.org), μια ομάδα νέων ανθρώπων που με ευαισθησία αναλαμβάνουν μια καινοτόμο πρωτοβουλία για τη Κρήτη.

Τι είναι η πρωτοβουλία «Πολίτες για την Κρήτη»;

Είναι μια εθελοντική κοινωνική προσπάθεια μιας ομάδας νέων ανθρώπων που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Αύγουστο αφού καταχωρήθηκε στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδας.

Η νέα αυτή αυτόνομη πρωτοβουλία ξεκίνησε με κύριο σκοπό να βοηθήσει στην προσέκλυση Δωρεών για την πραγματοποίηση δράσεων και έργων μικρής κλίμακας κοινωφελούς, αναπτυξιακού και πολιτιστικού χαρακτήρα (από πολιτιστικούς συλλόγους, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, σωματεία, συνδέσμους, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εδρεύουν στην Κρήτη).

Πως μπορώ να συμβάλω; Με την απευθείας στήριξη, μέσω Δωρεών, των ευγενών δράσεών των παραπάνω φορέων στην Κρήτη, προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών του νησιού.

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο www.citizensforcrete.org και στον Χάρτη της Κρήτης εμφανίζονται τα αιτήματα – και συνακόλουθα οι ανάγκες – των παραπάνω ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι «Πολίτες για την Κρήτη» απευθύνεται σε κάθε Έλληνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους Αποδήμους Κρήτες κάθε γενιάς, καθώς και σε κάθε φιλέλληνα και φίλο της Κρήτης.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών επικροτεί σε ανακοίνωσή του αυτήν την προσπάθεια και καλεί όλους να τη στηρίξουν.