Σήμερα στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έγινε συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη με τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Καμπανό και μηχανικούς του Δήμου και της ΔΕΠΤΑΗ με αντικείμενο τις παρεμβάσεις ανάπλασης στις λεωφόρους Πλαστήρα και Αρχ. Μακαρίου που βρίσκονται σε επαφή με το Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Στις δύο λεωφόρους, μετά την υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΗ ΟΤΕ, θα κατασκευασθούν νέα μεγαλύτερα πεζοδρόμια σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ. Επίσης θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος, θα ολοκληρωθούν οι νησίδες, θα τοποθετηθεί φωτισμός LED σε όλο το μήκος του έργου και θα εφαρμοσθεί η μελέτη που εγκρίθηκε από το ΚΑΣ. Ακόμα με την κατασκευή των απαραίτητων κυκλικών κόμβων (round about), θα εφαρμοσθεί και η κυκλοφοριακή μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Ηρακλείου και την Δ/νση Μελετών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Θα ανανεωθεί το οδόστρωμα και θα δημιουργηθούν καλαίσθητες είσοδοι προς τα προσβάσιμα σημεία των τειχών, ταυτόχρονα, θα τοποθετηθεί σήμανση και αστικός εξοπλισμός. Το πράσινο θα αυξηθεί στις νέες νησίδες και στα πεζοδρόμια, ενώ θα γίνουν και πλήρεις διαμορφώσεις στα γειτονικά πάρκα και τους κοινόχρηστους χώρους.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.