Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Μεταλλικού Φορέα του Στεγάστρου του Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

Η ενημέρωση έγινε στον Δήμαρχο Ηρακλείου σήμερα που βρέθηκε στο εργοτάξιο.

Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες επιστέγασης με ξυλεία και τιτανιούχο ψευδάργυρο.

Το επόμενο διάστημα θα γίνει η τοποθέτηση υαλοπετασμάτων και τεντών.

Εντός 15 ημερών περίπου θα τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα κάτω από την πεζογέφυρα, η οποία θα συνδέει το πεζοδρόμιο της Πλαστήρας με το πρώτο επίπεδο της Πλατείας Φανερωμένης