Είχε ειπωθεί ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει παράταση γιατί πρέπει όλες οι υπαγωγές να αξιολογηθούν να εγκριθούν και να περάσουν ΦΕΚ μέσα στο 1ο εξάμηνο για να προλάβουν την αλλαγή – επί το χείρον – των κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, τελικά η παράταση ήρθε για την «ναυαρχίδα» των κρατικών ενισχύσεων- επιδοτήσεων.

Κανονικά  έληγε την 28η Φεβρουαρίου 2014 η προθεσμία των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 αντί για Απρίλιο – Μάιο που κανονικά διαρκούσε η περίοδος. Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων είχε ανακοινώσει το υπουργείο.

Πλέον ανακοινώθηκε ότι με ρύθμιση που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α’ κύκλο του 2014, η 5η Μαρτίου 2014 ώρα 10:00 μ.μ.

- Αφορά επενδυτικά σχέδια από 100.000 ευρώ και πάνω μίας σειράς από κλάδους.

- Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι:

• Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ
• Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000 ευρώ
• Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ
• Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ

- Απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα εύρος κλάδων και τομέων της αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):
• Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
• Γεωργία
• Κτηνοτροφία

Δευτερογενής Τομέας:
• Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008 που αναφέρονται στις εξαιρέσεις
• Παραγωγή Ενέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων
• Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού

Τριτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):
• Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω,
• Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής,
• Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα,
• Μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2 αστέρων και άνω,
• Τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις Γ τάξης και άνω, εκτός εξαιρουμένων περιοχών από ΚΥΑ
• Μονάδες τουρισμού υγείας
• Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες)

Μεταφορές
• Ανάπτυξη λογισμικού
• Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει:

* Υποβολή. Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.gr)
* Ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
* Εκτυπώνει την αίτηση. Μετά, υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.
Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.
* Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.
* Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Που θα αντλήσετε πληροφόρηση
Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
(Ώρες λειτουργίας: 09:00-15:00, τις εργάσιμες ημέρες)


Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Διεύθυνση
ΤΚ
Τηλέφωνο
Φαξ
Γενική Δνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Κοραή 4 (6ος όροφος), Αθήνα
10564
210 3258800-04
210 3258838-9
Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης
Δνση Οικονομίας & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διοικητήριο - γραφείο 204 Αγίου Δημητρίου 57, Θεσσαλονίκη
54123
2310 379152
2310 379398
2310 379147
2310 379103
2310 235109
Περιφέρεια Αττικής
Λ. Συγγρού 80-88 (5ος όροφος), Αθήνα
16345
213 2065209 213 2065212
    210  6983475
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή
69100
25313 52164-194-178-764
25313 52184
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Καβέτσου 12, Μυτιλήνη, Λέσβος
81100
22510 23201
22510 27973
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα
26441
2613 613645-7
2613 613605
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη
50100
24610 52736
24610 52739
Περιφέρεια Ηπείρου
Διοικητήριο - Πλ.Πύρρου, Ιωάννινα
45221
26510 87306
26510 25674
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Διοικητήριο, Λάρισα
41110
2413 506325-6
2410 534579
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα
49100
26613 61536 ή 9
26610 47260
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη
54110
2313 319716
 
Περιφέρεια Κρήτης
Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο Κρήτης
71201
2813 410145-8
    2813  410181
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Π. Βαρδάκα & Σ. Καράγιωργα, Ερμούπολη, Σύρος
84100
22810 98810 ή 8
22810 85237
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Παλαιά Πόλη, Ρόδος
85100
22410 36200 22410 26182
22410 25852
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Μαινάλου & Σέκερη 36, Τρίπολη
22100
2710 237410
2710 234492
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1, Λαμία
35100
22313 51227
22313 51224

capital.gr/Δ. Καδδάς