Ως τρίτεκνοι λογίζονται οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και που απέκτησαν τρίτο παιδί εν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, διευκρινίζεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως αναφέρεται σε διευκρίνιση του υπουργείου, οι ως άνω υπάλληλοι, που απέκτησαν τρίτο παιδί, «λογίζονται ως τρίτεκνοι για την κατά προτεραιότητα μετάταξη/ μεταφορά τους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/6.9.2013 Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2208 Β' ), όπως ισχύει».

zougla.gr