Με ανακοίνωσή του σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των συμπληρωματικών παραστατικών αιτήσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση του 2013, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αιγοπροβάτων, για να προχωρήσει στην καταχώριση των δικαιούχων.

Η ανακοίνωση αναφέρει, συγκεκριμένα, τα εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση συμπληρωματικών παραστατικών αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013-Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013. Η υποβολή πραγματοποιείται στις κατά τόπους ΕΑΣ και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά (άδειες μετακίνησης, ετήσια απογραφή αιγοπροβατοτρόφων,κλπ) δεν είχαν προσκομιστεί αρχικά, κατά την υποβολή της αίτησης Εξισωτικής Αποζημίωσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας.Επισημαίνουμε ότι για τους κτηνοτρόφους αιτούντες εξισωτική αποζημίωση απαιτείται για τον έλεγχο των διατηρούμενων ΜΜΖ, να προσκομιστεί το μητρώο αιγοπροβάτων (παλαιό και νέο κατά περίπτωση) ενημερωμένο ως προς την ετήσια απογραφή.

Τελoς σας ενημερώνουμε ότι κατά το στάδιο διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων θα μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας για τυχόν εκκρεμότητες του φυσικού φακέλου.»