Ένα χτύπημα του κινητού τηλεφώνου ήταν αρκετό για να μηδενιστεί το γραπτό μαθητών στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου και το Λύκειο Μαλίων.

Το περιστατικό που συνέβη στο 3ο Λύκειο έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών, των μαθητών και φυσικά των συγγενών του μαθητή καθώς συνέβη στο μάθημα της έκθεσης όπου η δυνατότητα αντιγραφής σχεδόν δεν υφίσταται.

Σύμφωνα νε τα όσα δημοσιεύει η εφημερίδα ¨Πατρίς" κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το κινητό του υποψηφίου χτύπησε και στην άλλη γραμμή ήταν εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παρόλο που οι καθηγητές διαπίστωσαν πως δεν πρόκειται για τηλεφώνημα που είχε σκοπό να βοηθήσει τον υποψήφιο να απαντήσει στις ερωτήσεις του μαθήματος, ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Συγκλήθηκε η λυκειακή επιτροπή που συνέταξε το σχετικό πρακτικό και εστάλη στην Αθήνα. Το γραπτό, δηλαδή, του υποψηφίου μηδενίστηκε ενώ, φυσικά, είναι ελεύθερος να συνεχίσει να δίνει τα υπόλοιπα μαθήματα