Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα βελτιώνεται τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στις 94,8 μονάδες, από 92,6 μονάδες το προηγούμενο μήνα, επίδοση που είναι η υψηλότερη των τελευταίων 5½ ετών. Από τους επιμέρους τομείς, σημειώνεται βελτίωση στην πλευρά των επιχειρήσεων, με τις επιχειρηματικές προσδοκίες σε όλους τους εξεταζόμενους τομείς, Βιομηχανία, Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες και κυρίως στις Κατασκευές να ανακάμπτουν.

Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται πτωτικά για δεύτερο κατά σειρά μήνα. Συνολικά η τάση βελτίωσης του δείκτη φαίνεται να ενισχύεται στις αρχές τους έτους, εξέλιξη που συγκλίνει με τα ευρύτερα μακροοικονομικά στοιχεία (εξασθένιση της ύφεσης), αλλά και με επιμέρους βραχυχρόνιους δείκτες σε επιμέρους τομείς της οικονομίας.

Όπως έχει επισημάνει και σε προηγούμενα δελτία ο ΙΟΒΕ, διαμορφώνονται σταδιακά συνθήκες σταθεροποίησης της οικονομίας, με αποτέλεσμα να προσαρμόζονται αντίστοιχα και οι προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων στα νέα εισοδηματικά δεδομένα και στα νέα δεδομένα της εγχώριας ζήτησης, σε χαμηλότερα βεβαίως της προ κρίσης επίπεδα.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης κερδίζουν έδαφος, με το δείκτη για τα αποθέματα να παραμένει αμετάβλητος.
- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους βελτιώνονται, όπως και, οριακά, εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους.
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι δυσμενείς εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίζονται, όπως συμβαίνει και με τις αρνητικές προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές τους, με το δείκτη όμως των εκτιμημένων αποθεμάτων να διευρύνεται.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ ο δείκτης για την απασχόληση ενισχύεται εκ νέου και ωθεί το δείκτη ανοδικά.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και για την οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς και οι αντίστοιχες για την εξέλιξη της ανεργίας το επόμενο 12μηνο παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση επιδεινώνονται.

Νέα επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κινείται ελαφρώς πτωτικά και τον Φεβρουάριο, φθάνοντας στις -65,2 (από -64,5) μονάδες, σε λιγότερο όμως αρνητικά επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά. Η πτώση του δείκτη προέρχεται ως επί το πλείστον από τη νέα επιδείνωση στην πρόθεση για αποταμίευση, καθώς στις υπόλοιπες βασικές μεταβλητές δεν σημειώνονται ιδιαίτερες αλλαγές. Το σωρευτικό αποτέλεσμα της ύφεσης και οι φορολογικές πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα δεν επιτρέπουν περαιτέρω βελτίωση των προσδοκιών. Ωστόσο είναι γεγονός ότι η απαισιοδοξία έχει αμβλυνθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά οι Έλληνες παραμένουν μακράν οι πιο απαισιόδοξοι πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Κύπρο να ακολουθεί, αλλά να έχει ανακάμψει σημαντικά (στις -39,3 από -46,7 μονάδες ο αντίστοιχος δείκτης). Η Κροατία (-35,6 από -37,2 μον.) είναι δεύτερη, ενώ η Βουλγαρία έρχεται τρίτη κατά σειρά στη σχετική κατάταξη (-34,9 από -36,3 μον.), με την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνει εκ νέου η Ρουμανία (-33,8 από -34,3 μον.). O δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κινείται ανοδικά σε 14 χώρες τον Φεβρουάριο, ενώ θετικοί δείκτες καταγράφονται σταθερά στις σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία), αλλά και σε Ιρλανδία και Ην. Βασίλειο.

Αναλυτικότερα για την Ελλάδα:

• Αμετάβλητα δυσμενείς οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες δεν μεταβάλλονται τον Φεβρουάριο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -56,5 μονάδες. Δύο στους τρεις πολίτες αναμένουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, και μόλις το 6% προβλέπει βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις -2,9 και -4,8 μονάδες αντίστοιχα.

• Απαισιοδοξία και οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας

Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο βελτιώνονται οριακά, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις -60,1 (από -60,5) μονάδες και το 70% (από 72%) των καταναλωτών να προβλέπει μικρή ή αισθητή επιδείνωση, όταν το 9% (από 10%) κρίνει το αντίθετο. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη επιδεινώνονται ελαφρά στις -5,7 και -8,7 μονάδες.

• Περαιτέρω κάμψη της πρόθεσης για αποταμίευση
Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες χάνει έδαφος και τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στις -77 (από -74,2) μονάδες. Το 73% (από 67%) των νοικοκυριών δεν θεωρεί καθόλου πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, έναντι του 7% εκ νέου που τη θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανή. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη υποχωρούν στις -7,4 και -11 μονάδες.

• Οκτώ στους 10 αναμένουν ενίσχυση της ανεργίας

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες διαμορφώνεται τον Φεβρουάριο στις +67,3 μονάδες. Το 80% των νοικοκυριών προβλέπει ότι η ανεργία θα αυξηθεί ελαφρά ή αισθητά και ένα 9% αναμένει σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις +21,5 και +26,3 μονάδες.

capital.gr