Την Δευτέρα 10 Μαρτίου, στις 16:30 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Κ και Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή) 

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2.1 Σχέδιο Δράσης για το έτος 2014 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα, μελέτες και λοιπές δράσεις, με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ, Ίδιους Πόρους, τακτική επιχορήγηση ΤΕΟ ΑΕ και τα Ταμειακά Υπόλοιπα από παλαιές πηγές χρηματοδότησης των πρώην Ν.Α.
- (εισηγήτρια η κα Μπαζοπούλου Στέλλα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.) 

2.2 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών έτους 2014, των Π.Ε. Ηρακλείου και Χανίων.
- (εισηγητές: οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος και Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης). 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2014 – 2016. 
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)