Την «περιπέτεια» της αναζήτησης του μίτου στον λαβύρινθο των «greek statistics» καταγράφει σε έκθεσή της η Eurostat με τίτλο «Report on the EDP Methodological Visits to Greece in 2010». Στην έκθεση περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να ξεκαθαρίσει η χαοτική εικόνα των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων την προηγούμενη δεκαετία, κάτι που ως γνωστόν οδήγησε και σε αναθεωρήσεις των στοιχείων τόσο για το έλλειμμα όσο και για το χρέος.

Εκτός όμως από τη μεθοδολογία, στην έκθεση παρουσιάζονται οι βασικότερες στατιστικές παρατυπίες, τα λάθη, οι παραλήψεις αλλά και οι μεθοδεύσεις, που οδήγησαν όλα αυτά τα χρόνια στη διαμόρφωση αναληθών και στρεβλών δημοσιονομικών στοιχείων, κάτι που έχει στοιχίσει στη χώρα την απώλεια της αξιοπιστίας της με τα γνωστά παρεπόμενα. Μεταξύ των παρατυπιών ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα αναφέρονται για τα περίφημα swaps με την Goldman Sachs και την ΕΤΕ.

Ανακρίβειες σε όλα τα στοιχεία

Εκτός από το θέμα των αμαρτωλών swaps, η Eurostat στην έκθεση αναφέρει αναλυτικά όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τον έλεγχο των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων, τα οποία αφού εντοπίστηκαν, άρχισαν να διορθώνονται ώστε να αποτυπώνουν τη δημοσιονομική κατάσταση, κάτι που όμως οδήγησε σε εκτίναξη του ελλείμματος και του χρέους.
Μεταξύ των επισημάνσεων αξίζει να αναφερθούν:

* Δαπάνες και έσοδα που δεν περνούσαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν καταγράφονταν στον προϋπολογισμό του έτους που πραγματοποιούνταν.

* Εσοδα από αποκρατικοποιήσεις, τα οποία κάλυπταν δαπάνες δύο ασφαλιστικών ταμείων και συγκεκριμένα του ΤΑΠ/ΟΤΕ και του ΟΑΠ/ΔΕΗ. Τα έσοδα αυτά περνούσαν στον προϋπολογισμό ώστε να αντισταθμίσουν αντίστοιχες δαπάνες των ασφαλιστικών αυτών ταμείων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το 2008 τα έσοδα ήταν υψηλότερα των δαπανών, αλλά δεν πιστώθηκε η διαφορά, αλλά αντίθετα κατέγραψαν υψηλότερες δαπάνες ώστε να υπάρξει πλήρης αντιστάθμιση.

* Επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά παλαιότερων ετών που δεν περνούσαν στις δαπάνες του προϋπολογισμού.

* Εγγυήσεις προς ΔΕΚΟ που κατέπεφταν, δεν εγγράφονταν στον προϋπολογισμό, ενώ στην αρχή οι ελληνικές Αρχές ανέφεραν πολύ μικρά ποσά έναντι των πραγματικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν αναφερθεί αρχικώς 100 εκατ. έναντι 11 δισ. ευρώ που ήταν το ακριβές ποσό. Τέσσερις εταιρείες, ο ΟΑΣΑ, η ΕΑΒ, ο ΟΣΕ και η ΟΑ ήταν εταιρείες για τις οποίες κάθε χρόνο κατέπεφταν εγγυήσεις.

* Σημειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην παροχή στοιχείων για τις υποχρεώσεις των νοσοκομείων. Μετά τον έλεγχο οι δαπάνες μεταφέρθηκαν στις χρονιές που πραγματοποιήθηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 εμφανίστηκαν 2 δισ. ευρώ επιπλέον υποχρεώσεις νοσοκομείων.

* Μεγάλα ήταν τα προβλήματα και με την αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, οι οποίοι είχαν αδυναμία καταγραφής. Μόνο το 2009 τα δάνεια 7 ΟΤΑ ανήλθαν σε 82,2 εκατ. ευρώ.

kerdos.gr