Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει την έναρξη των Ημερίδων Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13), με την πραγματοποίηση Ημερίδας, την Παρασκευή 07/03/2014, στο Ηράκλειο Κρήτης (Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα ‘‘Καστελλάκη’’, Κορωναίου 9, Ηράκλειο).

Το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του συγκεκριμένου Υδατικού Διαμερίσματος, διαμορφώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και με Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Τα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr.

Η συμμετοχή όλων στην πρώτη Ημερίδα Διαβούλευσης, αλλά και στις υπόλοιπες που θα πραγματοποιηθούν σε άλλες πόλεις της Κρήτης, είναι ελεύθερη, η σημασία όμως των Σχεδίων Διαχείρισης για τον καθένα την καθιστά επιβεβλημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στα τηλέφωνα 2106931250, 2106931272, και την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2813404136, 2813404162 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] & http://www.apdkritis.gov.gr/?TabId=1