Το Ηράκλειο συμμετέχει, με τη συνδρομή του Εμπορικού Επιμελητηρίου του, στο ευρωπαϊκό έργο «Συνέργεια πολιτισμού και  τουρισμού: αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων σε λιγότερο δημοφιλείς αγροτικές περιοχές» ( SY_CULTour : SYnergy of CULTure and TOURism in less favoured areas: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions στο πλαίσιο του προγράμματος South East Europe (SEE).

Στόχος του Προγράμματος – Στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων

Ο βασικός στόχος του έργου, που πήρε το εναρκτήριο λάκτισμα στη συνάντηση των εταίρων στη Λιουμπλιάνα στα τέλη Μάρτη,  είναι η βελτίωση της διαχείρισης των πολιτιστικών αξιών στις αγροτικές περιοχές, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των λιγότερο δημοφιλών αγροτικών περιοχών.

Με άλλα λόγια τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία, ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες που αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές, μπορεί να αποτελέσουν πόλο έλξης για τουρίστες που επιθυμούν ζήσουν μια πιο παραδοσιακή εμπειρία όντας οι επισκέπτες ενός τόπου.

Έτσι προκύπτουν νέας μορφής εισοδήματα, προς όφελος των περιοχών αυτων, στηρίζοντας έτσι συρρικνωμένα από αγροτικές εργασίες έσοδα.

Μέσα δράσης

Στο πλαίσιο του έργου, η βελτίωση της διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής και προώθησης μιας κοινής μεθοδολογίας διαχείρισης στις αγροτικές περιοχές, βασισμένης στη συμμετοχική προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών.

Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας έχει ως στόχο να δημιουργηθούν νέοι μη-μαζικοποιημένοι τουριστικοί προορισμοί και συνεπώς, να παραχθούν νέα εισοδήματα και θέσεις απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού.

Η στροφή του τουριστικού μοντέλου, από το κυρίαρχο μαζικοποιημένο πρότυπο προς πιο εναλλακτικές και λιγότερο τυποποιημένες μορφές τουρισμού, αποτελεί τάση της τουριστικής βιομηχανίας που λαμβάνει χώρα διεθνώς.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε περιοχές, όπου θα καθοριστούν διασυνοριακά δίκτυα, περιλαμβάνοντας τοπικούς και περιφερειακούς δημόσιους φορείς και παρόχους τουριστικών  υπηρεσιών.

Αντίστοιχα δίκτυα μπορούν να εφαρμοστούν και σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα το δίκτυο αγροτουρισμού που έχει αναπτυχθεί στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η συμβολή του Εικονικού Επιμελητηρίου

Το εγχείρημα θα υποστηριχθεί από το Εικονικό Επιμελητήριο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, για την προώθηση της μεθοδολογίας και την μεταφορά της σε άλλες αγροτικές περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Το επιμελητήριο αυτό θα αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τους παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού και θα λειτουργεί μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι αγροτικές περιοχές θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές στη διαχείριση των πολιτιστικών αξιών.

Εταίροι από άλλες χώρες

Στο έργο SY_CULTour συμμετέχουν εταίροι από έξι χώρες τις Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης: το Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών της Σλοβενίας (συντονιστής εταίρος), η Περιφερειακή Διοίκηση του Pazardzhik, η Αυτόνομη Περιφέρεια του Trento, η Ορεινή Κοινότητα της Sirentina, ο Δήμος Jesenice, η Αναπτυξιακή Εταιρία Μαγνησίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε., η Κεντρική Παραδουνάβια Περιφερειακή Υπηρεσία Καινοτομίας και το Τμήμα Επιστημών του Πανεπιστημίου Novi Sad.

Το έργο SY_CULTour χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας των χωρών της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.