Ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης "Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου αναφορικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους φορείς της τοπικής κοινότητας Αστυρακίου Μαλεβιζίου:

«Αποτελούμε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο χωριό και την πολιτεία και είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε ότι καλό και ν’ αναχαιτίσουμε ότι κακό. Το χωριό φρουρείται από το σύλλογο, δηλαδή από όλους εμάς!!!»

Η παραπάνω θέση του πολιτιστικού συλλόγου Αστυρακίου «Ο Αστύρακας», ομολογεί και την κατεύθυνση που θα πρέπει να έχουν όλες οι παρεμβάσεις στο ορεινό Μαλεβίζι. Αυτό τονίστηκε από τους φορείς της περιοχής στη συνάντηση που έγινε με τη δημοτική κίνηση «Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου».

Ο υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Καμπιτάκης τόνισε: «Οι ιστορικές συγκυρίες, μας θέτουν μπροστά σε διλήμματα που πρέπει ξεκάθαρα να απαντήσουμε και να πάρουμε θέση: Ή με την κοινωνία και τις ανάγκες της, ή με την κερδοσκοπία των λίγων, την βίαιη άλωση του τόπου μας και την ανεπανόρθωτη καταστροφή!»

Για τους «Ελεύθερους Δημότες Μαλεβιζίου» στην περιοχή δε χωράνε ούτε βιομηχανικές περιοχές, ούτε τεράστιας έκτασης εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Η περιοχή ή θα πάρει το δρόμο της εγγενούς, ήπιας και προσαρμοσμένης στο φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον ανάπτυξης, ή θα πληγεί ανεπανόρθωτα η ίδια η δομή της.

Εμείς παίρνουμε ξεκάθαρη δημόσια θέση για ένα δήμο που θα λειτουργεί βάση ουσιαστικών δημοκρατικών διαδικασιών, με τακτικό απολογισμό στην κοινωνία, με εξουσία στα τοπικά συμβούλια, με κίνητρα παραμονής και επιστροφής στον τόπο, που συμπεριλαμβάνουν ελάφρυνση από τα ακριβά δημοτικά τέλη, με ενέργειες σύνδεσης της τοπικής παραγωγής προϊόντων και μόνιμων οικοπολιτιστκών δράσεων και υποδομών, με τον υψηλού εισοδηματικού επιπέδου τουρισμό.

Ο τόπος και οι οικισμοί του να αναγνωριστούν ως παραδοσιακοί, να μετεξελιχθεί η περιοχή σε χώρο παραγωγής, διαμονής και προορισμού!
Η κοινωνία έχει το λόγο!