Προχώρησε στην ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών αδειοδότησης Υδατοδρομίου του Λιμένα Χερσονήσου στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΙΚΕ το Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου.

Στην ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος αναφέρεται:

"Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου όπως έχει αποτυπωθεί και στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου προχώρησε στην ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών αδειοδότησης Υδατοδρομίου του Λιμένα Χερσονήσου στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΙΚΕ, εκτιμώντας πως η κατασκευή και λειτουργία του στο Λιμένα Χερσονήσου θα δημιουργήσει αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας σε κατοίκους και επισκέπτες μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή ενισχύοντας έτσι και το τουριστικό προϊόν."