Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε σήμερα τροπολογία στο συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία προβλέπεται ή άμεση δημοσιοποίηση των μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των εν ενεργεία βουλευτών, σωρευτικά κατά το σύνολο του διαστήματος στο οποίο κατείχαν δημόσιο αξίωμα. Με την τροπολογία, γίνεται δυνατή η εύκολη σύγκριση της σημερινής περιουσιακής κατάστασης του εν ενεργεία βουλευτή, με την περιουσιακή του κατάσταση πριν αναλάβει οποιοδήποτε αξίωμα. 

Αφορμή για την κατάθεση της τροπολογίας, απετέλεσε η διαπιστωμένη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των αναδρομικών ελέγχων πόθεν έσχες από το 1974 και μετά. Όπως επεσήμανε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή ο Μ.Βολουδάκης, η καθυστέρηση μπορεί να είναι εύλογη, καθώς αφορά έλεγχο μεγάλου διαστήματος και πάρα πολλών προσώπων, όμως δεν μπορεί κατά το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου να πλανάται στην κοινωνία ένα πνεύμα καχυποψίας απέναντι στον πολιτικό κόσμο συνολικά. «Οι εχθροί της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού, δείχνουν τα παραδείγματα διαφθοράς και λένε «Όλοι ίδιοι είναι». Δεν είμαστε όλοι ίδιοι όμως, και οφείλουμε να το αποδείξουμε, και για την προσωπική τιμή και υπόληψή μας ο καθένας, αλλά και για να σταθεί στα πόδια του ο Κοινοβουλευτισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χανιώτης Βουλευτής της Ν.Δ. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η κατατεθείσα τροπολογία του Μ. Βολουδάκη, εφ’ όσον γίνει δεκτή, επιφέρει τρεις βασικές προσθήκες στο θεσμικό πλαίσιο περί πόθεν έσχες: 

Πρώτον, δίνει προτεραιότητα στο πόθεν έσχες των εν ενεργεία βουλευτών, με σκοπό να ξεπερασθούν οι καθυστερήσεις που δημιουργούν οι ανάγκες του ελέγχου του μεγάλου πλήθους προσώπων που κατείχαν οποιοδήποτε αξίωμα από το 1974 και εξής.

Δεύτερον, καθιερώνει ένα απλό υπόδειγμα δημοσιοποίησης του πόθεν έσχες, που επικεντρώνεται στις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης, χωρίς να προκαλεί σύγχυση με την παράθεση πληθώρας στοιχείων, τα οποία δεν αφορούν στην πραγματικότητα το «πόθεν» της περιουσιακής κατάστασης. Ο πίνακας μεταβολών μάλιστα θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ώστε να είναι διαθέσιμη στον πολίτη κάθε στιγμή η πληροφορία της σωρευτικής μεταβολής της περιουσίας του βουλευτή.

Τρίτον, για να ξεπερασθούν οι καθυστερήσεις, επιβάλλει την άμεση, εντός τριμήνου από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της τροπολογίας, δημοσιοποίηση του πίνακα για κάθε ένα βουλευτή στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, έστω και χωρίς την ολοκλήρωση του υπηρεσιακού ελέγχου. Προβλέπεται παράλληλα ότι αν στο δημοσιευμένο πίνακα διαπιστωθούν ανακρίβειες μετά τη δημοσίευση, κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την κατατεθείσα τροπολογία του Μ.Βολουδάκη δεν καταργείται καμμιά από τις υποχρεώσεις που ήδη έχουν οι βουλευτές, ούτε δημιουργείται οποιοδήποτε πρόσκομμα στην ολοκλήρωση του αναδρομικού ελέγχου των πόθεν έσχες. 

Καταλήγοντας την τοποθέτησή του ο Μ.Βολουδάκης, δήλωσε ότι ανεξαρτήτως του αν γίνει δεκτή σήμερα η τροπολογία του, ο ίδιος θα δημοσιεύσει εντός της ερχόμενης εβδομάδας στην προσωπική του ιστοσελίδα το σχετικό πίνακα μεταβολών.