Χωρίς αντίκρισμα είναι για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η προχθεσινή εκκίνησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ακόμη και αν θέλουν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση αυτό είναι αδύνατο. 

Ο λόγος; Οι κωδικοί των εισοδημάτων τους είναι κλειδωμένοι και κενοί!

Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επειδή τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ταμείων είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών και των συνταξιούχων έως τις 28 Μαρτίου ενώ το σύστημα έχει ανοίξει από τις 20 Μαρτίου. 

Ενδιαφέρον έχουν οι οδηγίες που δίνει η ίδια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς. Σε αυτές σημειώνεται ότι εφόσον δεν εμφανίζονται οι ενδείξεις για το εισόδημα από μισθούς συντάξεις και ελεύθερα επαγγέλματα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν τη σχετική προσυμπλήρωση καθώς τα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 28 Μαρτίου.

Μάλιστα, στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν και μετά τις 28 Μαρτίου ότι δεν έχει γίνει προσυμπλήρωση των σχετικών ποσών θα πρέπει να απευθυνθούν στον εργοδότη ή το ασφαλιστικό τους ταμείο προκειμένου να αποστείλουν τα στοιχεία. Αν και πάλι δεν αποσταλούν τα στοιχεία τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικούς κωδικούς που αφορούν εισοδήματα για τα οποία «δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση». 

Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό να κληθούν να αποστείλουν τις σχετικές βεβαιώσεις στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών.

protothema.gr