Το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεμπλόκαρε την υπογραφή της σύμβασης πώλησης και μίσθωσης 28 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι του ποσού των 261,31 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση ξεμπλοκάρισε με νέα απόφαση (1204/2014) του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σωτηρία Ντούνη, η οποία ανέτρεψε αντίθετη απόφαση του Ζ΄ κλιμακίου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

Μετά την απόφαση του Ζ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είχε διαπιστώσει τέσσερεις πλημμέλειες στη σχετική σύμβαση, το ΤΑΙΠΕΔ κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης του κλιμακίου με την οποία μπλόκαρε η επίμαχη παραχώρηση των ακινήτων. Κατόπιν αυτού η υπόθεση οδηγήθηκε για νέα κρίση στο 6ο Τμήματος του ΕΣ.

Το 6ο Τμήμα έκρινε, μεταξύ των άλλων, ότι δεν υπήρξε παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας, λόγω της συμμετοχής συμβουλευτικών εταιρειών και διαγωνιζομένων επενδυτών, που ανήκουν και ελέγχονται από τον ίδιο όμιλο εταιρειών.

Ακόμη, αναφέρεται ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ έχει επαρκή, σαφή και ειδική αιτιολογία ως προς το όφελος και το συμφέρον της επίμαχης συναλλαγής για το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατόπιν αυτών, το 6ο Τμήμα έκρινε ότι το Ζ΄ κλιμάκιο έσφαλε στην κρίση του και ανακάλεσε την απόφασή του.

Η επίμαχη συμφωνία ύψους 261,31 εκατ. ευρώ αφορά την πώληση και λειτουργική μίσθωση (sale-and-lease-back) για 20 χρόνια, 28 ακινήτων του Δημοσίου (κτίρια 5 υπουργείων -Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και Παιδείας), 13 κτήρια ΔΟY και 5 κτήρια της Αστυνομίας. Πλειοδότριες του διαγωνισμού έχουν ανακηρυχθεί η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.

protothema.gr