Σε ερώτηση της κας Σκραφνάκη αναφορικά με τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας του Νομού Ηρακλείου, απάντησε σχετικά ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κος Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο κος Λοβέρδος, στην απάντησή του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Για το έτος 2011 βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, για το ΓΝ Ηρακλείου, δύο θέσεις Επιμελητών Β’ Νεφρολογίας, καθώς και μία θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Όσον αφορά τη στελέχωση των Νοσοκομείων του Νομού Ηρακλείου σε Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό, ο Υπουργός μας ενημερώνει ότι με την τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, 7Κ/09, προσλήφθηκε το παρακάτω προσωπικό: ΠΓΝ Ηρακλείου: 5 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση ΤΕ Μαιών, 2 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών, 6 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας, 11 θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, 2 θέσεις ΔΕ Παρασκευαστών, 2 θέσεις ΥΕ Βοηθών Θαλάμου, 2 θέσεις ΥΕ Ταυματιοφορέων. ΓΝ Ηρακλείου: 21 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση ΤΕ Μαιών, 3 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών, 2 θέσεις ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας, 21 θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, 3 θέσεις ΔΕ Παρασκευαστών, 1 θέση ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, 1 θέση ΔΕ Βοηθών Φαρμακοποιού
».

Ο κος Λοβέρδος επίσης αναφέρει στην απάντησή του ότι, «τα νέα αιτήματα των εν λόγω Νοσοκομείων, καθώς και των λοιπών Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, είναι προς εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας».