Εκπνέει σήμερα η προσθεσμία που έχουν οι εργοδότες να αποστείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου οι μισθωτοί να συμπληρώσουν τις δηλώσεις τους και το τοπίο παραμένει χαώδες! 

Οι υποβληθείσες βεβαιώσεις είναι ελάχιστες και αυτό γιατί οι υπόχρεοι από τις πρώτες ημέρες προσπαθούσαν να κατανοήσουν την εγκύκλιο. Όπως αναφέρει στο newpost ο Τ.Μ. φοροτεχνικός, το σύστημα δείχνει φτιαγμένο... στο πόδι ενώ περιέχει ακόμη και ορθογραφικά λάθη! 

Πολλοί από τους υπόχρεους διαμαρτύρονται για τον λίγο χρόνο που δόθηκε ζητώντας από τον γενικό γραμματέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη να δοθεί παράταση. Ο ίδιος πάντως απέφυγε να απαντήσει για το αν θα δοθεί λέγοντας απλά στο Twitter του πως «το κοιτάμε»! 

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν αποσταλούν οι βεβαιώσεις;

Στην περίπτωση που υπόχρεος δεν στείλει καθόλου βεβαιώσεις αποδοχών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα του επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013. Εάν τις στείλει αλλά κάνει κάποιο λάθος στο ποσό του παρακρατούμενου φόρου δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο. Αλλά αν όμως δηλωθεί διαφορά από τον φορολογούμενο αυτή μπορεί να επισύρει καταλογισμό και πρόστιμο για τους παρακρατούμενους φόρους. 

Επίσης, μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, δηλαδή σήμερα, θα μπορεί να υποβληθεί τροποποιητικό αρχείο βεβαιώσεων χωρίς πρόστιμο. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται το σχετικό πρόστιμο. 

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμπληρώσουν τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου (πχ. αμοιβές μικρότερες των 300 ευρώ) θα υπάρχουν κυρώσεις, ενώ οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τα ποσά στους μισθωτούς ανεξάρτητα της αποστολής, ώστε να υπάρχει διασταύρωση από τον φορολογούμενο. 

Τι συμπληρώνεται 

Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που ισχύει για τις υποβολές δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2014, οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης των εισοδημάτων που προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις προ-συμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο. 

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μειώσει δραστικά τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων για όσους φορολογούμενους δεν έχουν άλλα εισοδήματα πλην όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις αυτές. 

Υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται με τα εισοδήματα είναι: 301-302,303-304,321-322 και 317-318 (πίνακας μισθωτών υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334, 609-610, 603-604, 605-606 (πίνακας παρακαρατηθέντων φόρων). 

Στην περίπτωση που ως τις 28 Μαρτίου δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί αυτοί για κάποιους φορολογουμένους, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κωδικούς και να περιμένουν μέχρι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να παραλάβει τη βεβαίωση αποδοχών τους. 

Εάν και μετά τις 28 Μαρτίου εξακολουθούν να μην εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη του ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση. 

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, τότε ο φορολογούμενος συμπληρώνει από την έντυπη βεβαίωση που θα έχει προμηθευτεί από τον εργοδότη τα στοιχεία στον συγκεκριμένο κωδικό. 

Υπάρχει ενδεχόμενο να του ζητηθεί να αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι λάθος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα πεδία της δήλωσης, να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε1 και να ζητήσει από τον εργοδότη του αποστείλει εκ νέου ηλεκτρονικά τη σωστή βεβαίωση αποδοχών.

newpost.gr