Ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες η πιλοτική φάση λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος «eEnviPer» για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Το ψηφιακό σύστημα «eEnviPer», που δημιουργήθηκε στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος, είναι χρήσιμο σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση, την υποβολή, αξιολόγηση και εφαρμογή Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τη Δήλωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) έργων και δραστηριοτήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, από το «eEnviPer» μπορούν να επωφεληθούν επενδυτές, επιχειρήσεις, Μελετητές Περιβάλλοντος, Δήμοι και άλλοι Φορείς, καθώς και υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε περιβαλλοντικά θέματα. Επιπλέον, το «eEnviPer» είναι χρήσιμο σε πολίτες και ομάδες πολιτών, οι οποίοι, βάσει της νομοθεσίας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους στη φάση της διαβούλευσης επί Μ.Π.Ε. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού συστήματος 
και να εξυπηρετηθούν από τις διάφορες λειτουργίες του σε πραγματικές συνθήκες. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που προτίμησαν να υποβάλλουν το αίτημά τους για περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω του συστήματος «eEnviPer», καθώς το θεώρησαν πρωτοποριακό. 

Ειδικότερα οι χρήστες αξιολόγησαν θετικά το «eEnviPer», τονίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη συντόμευση των διαδικασιών, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Ο ιστότοπος του eEnviPer είναι http://greece.eenviper.eu/ και ως χρήστης μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, είτε επιθυμεί να υποβάλει κάποιο αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης προς την Περιφέρεια Κρήτης, είτε επιθυμεί απλώς να περιηγηθεί στο σύστημα και να γνωρίσει τις λειτουργίες του. Η εγγραφή γίνεται από την επιλογή «Σύνδεση», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα. Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον χρήσης του “eEnviPer”, με την εγγραφή του και μόνο θα υποστηρίξει την επέκταση των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410124, -123, - 118 & -125.