Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη 2 Απριλίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1-1-2013 έως 31-12-2013

2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

3. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2014.

4. Ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα που απασχολούν τους εμπόρους.