Σε χρόνο ρεκόρ και με ιδιαίτερη ευκολία καλύφθηκαν οι πρώτες δύο ΑΜΚ ελληνικών τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς και ΑΛΦΑ). Τα ποσά που ζητούσαν οι δύο αυτές τράπεζες δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητα (1.75 & 1.2 δις ευρώ αντίστοιχα).

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε προβεί επίσης και στην έκδοση ομολόγου σταθερού επιτοκίου με σκοπό την άντληση 500 εκ. ευρώ. Η έκδοση αυτή σημείωσε σημαντική επιτυχία, καθώς βγήκε με επιτόκιο λίγο πάνω από 5% και αποτέλεσε ουσιαστικά τον προπομπό για την επιτυχή έκβαση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Το τεράστιο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας υποδηλώνει πως το κλίμα για την χώρα μας αλλάζει. Η όλη διαδικασία ήταν μια σαφής ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα, το τραπεζικό μας σύστημα και τις συγκεκριμένες τράπεζες.

Η άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σηματοδοτεί τη δυναμική τους επιστροφή στις αγορές.

Μετά την ολοκλήρωση των ΑΜΚ η συμμετοχή των ιδιωτών θα ανέρχεται στο 35% για την Τράπεζα Πειραιώς και στο 30% για την ΑΛΦΑ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 θα ανέρχεται στο 16.8% και στο 16.6% αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι οι τιμές των ΑΜΚ καθορίσθηκαν πολύ κοντά στις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές και προκάλεσαν αμελητέα αραίωση στους παλαιούς μετόχους ενώ παράλληλα δεν προκάλεσαν ζημίες στο ΤΧΣ.

Με τα ανωτέρω δεδομένα θα πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη η επιτυχής έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές και μάλιστα με ανταγωνιστικά επιτόκια. Θετική έκβαση επίσης αναμένεται και στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.
Θετική επίδραση αναμένεται επίσης και στο χρηματιστήριο.

Για ρηχή αγορά όπως η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η προσέλκυση φρέσκων κεφαλαίων αποτελεί μάνα εξ ουρανού που θα τονώσει την συναλλακτική δραστηριότητα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν πάντοτε τραπεζοκεντρικό και ως εκ τούτου ήταν απαραίτητη η δυναμική επανάκαμψη των τραπεζών για να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Μηνάς Παπαδάκης
Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος
Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Eurobank Equities