Το Έργο «Οδικός Άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια- Μύλοι- Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα 3ο υποέργο: Παράκαμψη Έλους», προϋπολογισμού 4.400.000 € επισκέφτηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, Περιφερειακούς Συμβούλους καθώς και τους επιβλέποντες Μηχανικούς. 

Διαπιστώθηκε ότι το έργο προχωράει με γοργούς ρυθμούς πέρα από την συμβατική υποχρέωσή των δυο τουλάχιστον μηνών.

Στόχος είναι, σε ένα μήνα, να δοθεί στην κυκλοφορία το νεοεισαχθέν τμήμα για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών.

Στην συνέχεια, συζητήθηκαν παρουσία των κατοίκων της περιοχής, θέματα σύνδεσης του νέου δρόμου με τον οικισμό του Έλους και δόθηκαν επί τόπου λύσεις.

Επίσης, σήμερα παρελήφθη από την Επιτροπή παραλαβής, το έργο «αντιστήριξης πρανών Τοπολίων», προϋπολογισμού 4.500.000 €, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί στην κυκλοφορία εδώ και τρεις μήνες .