Ενημέρωση για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο είχε σήμερα το πρωί ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός από την διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ, κατά την διάρκεια της οποίας τέθηκε το θέμα της απόφασης απένταξης της πράξης με τίτλο «Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου» από το Ε.Π. «Πολιτισμός» 2000-2006 συνολικής δαπάνης 11.814.687,43 ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ έκανε λόγο για «γραφειοκρατική εμπλοκή», εξήγηση η οποία δεν ήταν ικανή να διασκεδάσει την ανησυχία του κ. Λαμπρινού για τυχόν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για το δήμο Ηρακλείου. 

Ο κ. Λαμπρινός και οι συνεργάτες του ενημερώθηκαν για τις συμβάσεις, αρχικές και συμπληρωματικές, που αφορούν στην α και β φάση του έργου, τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί έως σήμερα καθώς και την εκκρεμότητα με το σύστημα κλιματισμού. 

Συνοδεία κλιμακίου μηχανικών, μελών της «Δύναμης Πολιτών», ο κ. Λαμπρινός περιηγήθηκε στον εργοταξιακό χώρο και κοινή εκτίμηση ήταν ότι θα παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα έως την παράδοση σε πλήρη χρήση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου. 

Επίσης, τα μέλη της «Δύναμης Πολιτών» επεσήμαναν ότι θα έπρεπε ήδη να έχει συσταθεί Οργανισμός/Φορέας, ο οποίος θα έχει την τεχνογνωσία διαχείρισης παρομοίων εγκαταστάσεων και θα φέρει την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας του. Ένας τέτοιος φορέας θα επωμιστεί την ευθύνη διοργάνωσης ενός προγράμματος εκδηλώσεων αντάξιου της εμβέλειας του Πολιτιστικού αλλά και την ευθύνη του σχεδιασμού , ώστε το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο να αποτελέσει διεθνή πολιτισμικό και συνεδριακό πόλο έλξης. 

Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί η ΔΕΠΤΑΗ, όπως το ΜΑΡΙΝΑ, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι να συνδυάζουν τις χαμηλές τιμές με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση