Μέσα στις επόμενες 30 ημέρες ξεκινάει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδης. 

Όπως έγινε γνωστό, το ενδιαφέρον για το έργο, του οποίου ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το 2019, ξένων κατασκευαστικών ομίλων είναι έντονο. 

Ο προϋπολογισμός του έργου θα προσδιοριστεί βάσει του χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα διαμορφώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Η αγορά, πάντως, τοποθετεί τον προϋπολογισμό του έργου στα 700 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, το έργο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται σε περίπου 9-11 μήνες ύστερα από την έναρξη του διαγωνισμού, ενώ μέγιστος χρόνος κατασκευής του έργου είναι η πενταετία. 

Στό πλαίσιο της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι μία νέα κρατική εταιρεία θα δημιουργηθεί που θα έχει το δικαίωμα κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του αεροδρομίου. 

Σε αυτήν ελάχιστο ποσοστό 35-45% θα διατηρεί το Δημόσιο, ενώ το ποσοστό των ιδιωτών θα είναι συνάρτηση των όρων του διαγωνισμού. 

Το αεροδρόμιο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο "Νίκος Καζαντζάκης" και θα διαθέτει διάδρομο μήκους 3,2 χλμ.

capital.gr