Θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την συνεδρίαση του την Τρίτη 1-4-2014 για τις δύο μελέτες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων των έργων «Λιμένας Κολυμβαρίου – Β’ φάση (ολοκλήρωση του Λιμένα και προστασία της παρακείμενης ακτής)» και «Βελτίωση υποδομών Λιμενίσκου Μαραθίου Ακρωτηρίου».

Στη συνεδρίαση του Κ.Α.Σ. παραστάθηκε ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Κώστας Μπροκαλάκης προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του Λιμενικού Ταμείου και να υποστηρίξει την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα κατασκευής των δύο έργων.

Μετά την θετική γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. θα ακολουθήσουν οι δύο σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού περί έγκρισης των δύο μελετών. 

1. Για το έργο «Βελτίωση υποδομών Λιμενίσκου Μαραθίου Ακρωτηρίου», μόλις εκδοθεί η υπουργική απόφαση το Λιμενικό Ταμείο θα προχωρήσει άμεσα στην δημοπράτηση του έργου το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2014. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη, καθώς είναι ενταγμένο με το ποσό των 120.000 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει επίστρωση με κυβόλιθους του παραλιακού δρόμου μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο στο Μαράθι Ακρωτηρίου και επισκευή του κρηπιδώματος στη νότια πλευρά του δρόμου. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Στο οδόστρωμα του παραλιακού δρόμου θα γίνει καθαίρεση των ασφαλτικών και των επιστρώσεων από σκυρόδεμα, διαμόρφωση των επικλίσεων με υπόβαση και επίστρωση με ορθογωνικούς κυβόλιθους από γρανίτη εν ξηρώ σε στρώση από άμμο, ενώ οι αρμοί θα πληρωθούν με ασφαλτική μαστίχη.

Το τμήμα του κρηπιδώματος στην νότια πλευρά του δρόμου από παλαιό σκυρόδεμα θα επενδυθεί με λιθοδομή, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από διάφορες μεταγενέστερες επεμβάσεις θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί εκ νέου από ημιλαξευτή λιθοδομή. Θα γίνουν επίσης οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και επισκευής του κρηπιδώματος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Λιμενικού Ταμείου.

2. Για το έργο «Λιμένας Κολυμβαρίου – Β’ φάση (ολοκλήρωση του Λιμένα και προστασία της παρακείμενης ακτής)», η θετική γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα, καθώς μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού θα ακολουθήσουν οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και επιτροπών του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και στη συνέχεια η τελική έγκριση της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου από το ΥΠΕΚΑ.

Το έργο περιλαμβάνει επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, λιμενικά έργα στην εσωτερική λιμενολεκάνη, αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χερσαίου χώρου του Λιμένα, υπόστεγο-αποθήκες για τους χρήστες, χώρους υγιεινής WC, δίκτυα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού, δίκτυο παροχών νερού, δίκτυο πυρόσβεσης στο χερσαίο χώρο του λιμένα, ενίσχυση θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους και ως συνοδό έργο τρείς κυματοθραύστες με φυσικούς ογκολίθους για την προστασία της παρακείμενης ακτής από την διάβρωση. Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000 €.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου είχε την ίδια μέρα συνάντηση και συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε.) του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να συζητηθούν και διευθετηθούν θέματα που αφορούν:

1. Τα επόμενα, μετά την έγκριση του Κ.Α.Σ., στάδια μέχρι την τελική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λιμένας Κολυμβαρίου – Β’ φάση (ολοκλήρωση του Λιμένα και προστασία της παρακείμενης ακτής)» από το ΥΠΕΚΑ.
2. Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Λιμένα Σούδας που περιλαμβάνει την επέκταση του προβλήτα Αδρίας (Τμήμα Κρουαζιέρας) και την ολοκλήρωση των χερσαίων έργων του Πολυχρηστικού Τμήματος του Λιμένα.
3. Την διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έγκριση των Μ.Π.Ε. των υδατοδρομίων και ειδικότερα του υδατοδρομίου του Λιμένα Σούδας.