Σαρωτικές αλλαγές και δομικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει η ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στοχεύει στην αναμόρφωση του δημοσίου τομέα.

Μεταξύ των αλλαγών - στόχων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την επόμενη διετία συμπεριλαμβάνονται η αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), η μείωση των διοικητικών βαρών, το νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και η επιλογή προϊσταμένων, το νέο μισθολόγιο και η ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου έτσι σηματοδοτείται το τέλος του «κηνυγιού» των ποσοτικών στόχων (διαθεσιμότητες, απολύσεις κλπ) με την αντικατάστασή του από ποιοτικούς στόχους, οι οποίοι έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Κατά την παρουσίαση των νέων στόχων μάλιστα, τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών, η οποία επήλθε ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, με την ελληνική πλευρά να απορρίπτει τις πιέσεις για ακόμη 8.000 απολύσεις το 2015 και περαιτέρω διαθεσιμότητες το 2014.

Οι προτεραιότητες - στόχοι για το 2014-2016

Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας

Σχεδιάζεται ένα καινοτόμο σύστημα κινητικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, αποσυνδεδεμένο από ενδεχόμενη απόλυση. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται μια εσωτερική αγορά εργασίας με αξιοκρατικά κριτήρια, που ενσωματώνει το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις. Στόχος του νέου συστήματος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με το «πάντρεμα» των προσόντων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Θεσμοθετείται για πρώτη φορά ο προσδιορισμός των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας με τη συγκριτική αξιολόγηση. Ακόμη, σύντομα θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, το οποίο θα τους δίνει κίνητρα, προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Μισθολόγιο

Σχεδιάζεται ο εξορθολογισμός του μισθολογίου των υπαλλήλων, με στόχο τη βέλτιστη και πιο ορθολογική αξιοποίηση -χωρίς μείωση- της συνολικής ετήσιας μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ετήσια μισθολογική δαπάνη μεταξύ 2009 και 2013 έχει μειωθεί κατά 8,75 δισ. ευρώ (από 24,5 δισ. ευρώ το 2009 σε 15,75 δισ. ευρώ σήμερα). Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει.

Επιλογή προϊσταμένων

Θεσμοθετείται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο καταργεί τη στείρα μοριοδότηση μόνο των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.), που αποτελούσε το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή τους. Ενεργοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις και οι δομημένες συνεντεύξεις, ώστε να εντοπίζεται κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης και να καλύπτεται από τον υπάλληλο, που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία.

Πειθαρχική ευθύνη

Ενισχύεται και επιταχύνεται η πειθαρχική ευθύνη με την αναβάθμιση των ελεγκτικών σωμάτων. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών συνεχίζεται, η αίσθηση της «ομερτά» σπάει, ενώ παράλληλα το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με επιθεωρητές και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου προχωρούν σε επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της μετατροπής, αυτοδίκαια θα λύεται η σχέση εργασίας με απόφαση του ΑΣΕΠ.

Νέο οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης

Ολοκληρώνεται η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων. Η κατάρτιση των νέων οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Υλοποιείται έτσι ένα διαχρονικό αίτημα για τον εξορθολογισμό του Δημοσίου, που πλέον αποκτά μια ενιαία συνεκτική δομή. Να σημειωθεί πως οι μειώσεις δομών αγγίζουν το 40%.

Αξιολόγηση φορέων

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η καταγραφή και αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή ολοκλήρωση της αποστολής του, θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις. Σκοπός της αναδιάρθρωσης των φορέων του δημοσίου τομέα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο και οι οποίοι έχουν υψηλό κόστος, αλλά χαμηλή αποτελεσματικότητα, εντοπίζονται και αξιολογούνται. Με γνώμονα την καλύτερη διαχείριση των πόρων του δημοσίου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι υπηρεσίες αυτές ανατίθενται σε ιδιώτες με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποτελεσματικότητα.

Μειώνονται τα διοικητικά βάρη - Απλουστεύονται οι διαδικασίες

Το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Το πρόγραμμα «μειώσεις και απλουστεύσεις» θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία.

ΚΕΠ

Πλέον, η εξυπηρέτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες online, με μία αίτηση, στη στιγμή. Ήδη οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα, μεταξύ άλλων, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου (βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ), κ.ά. Μέσα στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο και τα πιστοποιητικά στρατολογίας.

Καλή νομοθέτηση

Τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο για τη μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός απλού και σαφούς ρυθμιστικού περιβάλλοντος, την προαγωγή της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, θα χαρτογραφηθούν και αξιολογηθούν οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις προς κατάργηση ή απλούστευση.

Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα

α) Σχεδιάζεται περαιτέρω ανάπτυξη του portal data.gov.gr ως ενός κεντρικού καταλόγου ανοιχτών δημόσιων δεδομένων που θα παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα όλων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

β) Αναβαθμίζεται το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του ελληνικού Δημοσίου (απογραφή) μέσω της επέκτασης των υπαγομένων, σε αυτό, φορέων (προσθήκη ΝΠΙΔ), καθώς και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων εκροών (reports).

γ) Προχωρά η ποιοτική αναβάθμιση του κυβερνητικού ιστοτόπου «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» με ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας και φιλικότητας προς το χρήστη.

δ) Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις, που στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

- Αποδοτική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Ορθολογική αξιοποίηση των ΤΠΕ από το Δημόσιο.

- Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών του Δημοσίου.

newpost.gr