Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «MMWD-Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη» (Making Migration Work for Development), φιλοξένησε σήμερα 9 Απριλίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνάντηση εργασίας για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφέρειας Emilia Romagna (Ιταλία), της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, του Δήμου Ηρακλείου, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης. Για τον ίδιο σκοπό θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα δύο ακόμα συναντήσεις, η πρώτη στη Βιέννη και η δεύτερη στη Μπολόνια, τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο αντίστοιχα. 

Πρόκειται για συναντήσεις πιλοτικού επιπέδου ανάμεσα σε στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφέρειας Emilia Romagna (Ιταλία) και της πόλης της Βιέννης. Αντικείμενο τους η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθόδων γύρω από τη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνική ένταξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι του έργου μπορούν να αξιοποιήσουν στο στρατηγικό τους σχεδιασμό εργαλεία πολιτικής που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του “MMWD”, όπως πληθυσμιακές προβολές και σενάρια πολιτικής με ορίζοντα το 2020 καθώς και άλλα στοιχεία που αποτυπώνουν τις πληθυσμιακές μεταβολές και μετακινήσεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το “MMWD” είναι έργο στρατηγικής σημασίας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Έχει διάρκεια 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 20 φορείς με συντονιστή την Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία). Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.migration4growth.eu