Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων) θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου και ενημέρωσης με το πάτημα ενός πλήκτρου για το σύνολο των αναλωσίμων υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη κωδικοποιηθεί και καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αποθήκης.

Όπως δήλωσε τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης όσο και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Αγαπάκης με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξιοποίηση όλων των αποθεμάτων που βρίσκονται στις αποθήκες γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην εξοικονόμηση πόρων. 

Παράλληλα διευκολύνεται ο προγραμματισμός για τις προμήθειες των αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Επίσης με το σύστημα barcode που ήδη λειτουργεί και με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία και απλουστεύονται οι διοικητικές υπηρεσιακές διαδικασίες του τμήματος Διαχείρισης.