Κοινές προτάσεις για τους υποψήφιους των αυτοδιοικητικών εκλογών κατέθεσαν σήμερα όλοι οι παραγωγικοί φορείς του Ηρακλείου μέσα σε ένα πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας.

Όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν την επιχειρηματικότητα στο Νομό Ηρακλείου σε μια στενή συνεργασία μεταξύ τους διαμόρφωσαν κοινές θέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και κοινωνίας του Ηρακλείου καθώς και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σ' αυτό. Συγκεκριμένα οι φορείς:

• Επιμελητήριο Ηρακλείου
• Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
• ΟΕΒΕΝΗ
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΠΕΗ
• Σύνδεσμος Εγκατεστημένων επιχειρήσεων Φοινικιάς-Μαλάδων
• Σύνδεσμος αντιπροσώπων και εμπόρων αυτοκίνητων ΕΟ Ηρακλείου Μοιρών

Μετά από κοινή διαβούλευση συνδιαμόρφωσαν κοινές θέσεις και προτάσεις για αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων.

Είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται ένα κοινό κείμενο θέσεων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 22.000 επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου, και πρέπει να τονιστεί ότι αποτελούν προτάσεις με σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τις Επιχειρήσεις του Νομού, όσο και γενικότερα για ανάπτυξη και πρόοδο της τοπικής Κοινωνίας.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν τρεις διαβαθμίσεις:

A. Ο Κεντρικός κορμός, που αφορά σε προτάσεις Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων που σχετίζονται κυρίαρχα το Δήμο Ηρακλείου αλλά και επηρεάζουν και την ευρύτερη ενδοχώρα

B. Ειδικές παρεμβάσεις και προτάσεις για την περιφέρεια Κρήτης που σχετίζονται με το σύνολο του επιχειρηματικού έργου σε όλο το Νομό (πχ αεροδρόμιο).

C. Προτάσεις για τους υπόλοιπους δήμους

Μια σύντομη παρουσίαση των προτεινόμενων Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για το Δήμο Ηρακλείου:

Οι προτάσεις αφορούν σε Παρεμβάσεις σχετικές με τις Υποδομές του Δήμου, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και έγκριση νέων επεκτάσεων όπου θεωρείται απαραίτητο, αλλά και το Ρυθμιστικό σχέδιο Ηρακλείου. Επίσης οι επιχειρήσεις θεωρούν ως επιτακτικά προβλήματα που ζητούν επίλυση το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό και την αποκατάσταση φωτισμού και των σημάνσεων κυκλοφορίας καθώς και την πολεοδόμηση της Βιοτεχνικής Περιοχής Φοινικιάς .

Στις Δράσεις που αφορούν την προώθηση εμπορίου – τουρισμού & υπηρεσιών προτείνεται η δημιουργία ειδικής μόνιμης επιτροπής που θα ασχολείται με τα θέματα της επιχειρηματικότητας (όπως για παράδειγμα τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα ή την διευθέτηση των τελών) θα παρακολουθεί την κάθε περίπτωση και θα λύνει άμεσα τα προβλήματα.

Ζητείται επιτακτικά η εφαρμογή μέτρων για την προστασία από τη διακίνηση και λειτουργία του παράνομου εμπορίου, ενώ προτείνεται η Αναδιάρθρωση λειτουργίας των λαϊκών αγορών με νέα χωροθέτηση. Τέλος ζητείται η συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου για την οργάνωση, και αναβάθμιση των υποδομών των περιοχών εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως η ΒΙΠΕΗ και η Φοινικιά-Μαλάδες. Ειδικά για την ΒΙΠΕΗ πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η σχέση με τη δημοτική αρχή διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πνεύμα συνεργασίας.

Κατατίθενται επίσης προτάσεις για την οικονομική διαχείριση & τη διαχείριση των υπηρεσιών και οργάνωσης του Δήμου αλλά και για την διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου Ηρακλείου. Ειδική αναφορά γίνεται για θέματα της καθημερινότητας όπως για παράδειγμα για τις συγκοινωνίες του Δήμου Ηρακλείου, για τη διαχείριση των Απορριμμάτων, για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας.

Σε σχέση με τις Προτάσεις για την Περιφέρεια Κρήτης αυτές σχετίζονται με Προτάσεις υποδομών όπως το οδικό δίκτυο και τις οδικές μεταφορές, αλλά και με μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως τη λειτουργία του Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά και τη δημιουργία του νέου Αερολιμένα Καστελλίου, τον Εκσυγχρονισμό Λιμένα Ηρακλείου καθώς και τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Τέλος στις προτάσεις των φορέων για τους άλλους Δήμους, αναφέρονται προτάσεις για την Χωροταξία και τους χώρους υποδοχής βιοτεχνικού έργου καθώς και ευρύτερες προτάσεις για την προώθηση του εμπορίου του τουρισμού και των υπηρεσιών.

«Πίστη όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών δυνάμεων είναι ότι οι διάφορες δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις θα δείξουν ενδιαφέρον για τις παραπάνω προτάσεις και θα τις εντάξουν όχι μόνο στον προεκλογικό τους λόγο αλλά και στο μετεκλογικό πρόγραμμά τους».