Μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Χανιά «Πρώτα ο Άνθρωπος» και ο επικεφαλής υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Σαρρής, πραγματοποίησαν συναντήσεις με το σύλλογο μονίμων κατοίκων παλιάς πόλης και με το σύλλογο καταστηματαρχών ενετικού λιμένα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο συνδυασμός:

"Στις δύο αυτές συναντήσεις αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι καταστηματάρχες και διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτά είναι κοινά. 

Καταρχάς αναδείχτηκε το πρόβλημα που προκύπτει από την κατάχρηση και τη μη τήρηση της νομοθεσίας, από ορισμένα μαγαζιά, σε σχέση με την όχληση σε ώρες κοινής ησυχίας, αλλά και με τα τραπεζοκαθίσματα, που σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν την παλιά πόλη μη βιώσιμη για τους κατοίκους εντείνοντας και τον ανταγωνισμό μεταξύ των καταστηματαρχών. 

Η πολιτισμική δυναμική και η δυνατότητα λελογισμένης εμπορικής αξιοποίησης του μνημείου που αποτελεί η παλιά πόλη προκύπτει ακριβώς από τη διαμονή των κατοίκων σε αυτήν και τη ζωντάνια που της προσδίδει η καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν μπορεί, λοιπόν, να αποζητάμε εμπορική αξιοποίηση δίχως να φροντίζουμε την ομαλή καθημερινότητα των κατοίκων.

Επίσης, τονίστηκε η διάσταση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και η εμπλοκή του με την καθημερινή ζωή και την επαγγελματική δραστηριότητα στην παλιά πόλη, το ζήτημα της στάθμευσης και η εξασφάλισή της για τους μόνιμους κατοίκους, καθώς και το πρόβλημα που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη αδειοδότηση, που οδηγεί σε δρόμους απροσπέλαστους, κορεσμένους από μαγαζιά και τραπεζοκαθίσματα.

Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων και δημοτικών υπηρεσιών και οι αντικρουόμενες μελέτες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις και εκπονήσεις έργων που αφορούν την παλιά πόλη, με ευθύνη και της δημοτικής αρχής, αναδείχτηκε με έμφαση. Η υπαρκτή δυνατότητα συνεργασίας του δήμου με φορείς της πόλης, όπως το ΤΕΕ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, δεν αξιοποιείται και όπως ανέφεραν τα  εντείνει το έλλειμμα σχεδιασμού και συντονισμένων ενεργειών που να έχουν επιστημονικά στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα.

Από τη μεριά της Πρωτοβουλίας Πολιτών ασκήθηκε κριτική προς τη δημοτική αρχή για την έλλειψη οράματος για την παλιά πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι παρεμβάσεις της δεν αποτελούν μέρος ενός σχεδιασμού, αλλά κομμάτι της προσωπικής στρατηγικής του εκάστοτε δημάρχου, ακόμα και υπηρεσιακών παραγόντων, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη λύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά να μετουσιώνουν το έλλειμμα της δημοτικής αρχής σε σύγκρουση μεταξύ κατοίκων και καταστηματαρχών. 

Ως Πρωτοβουλία Πολιτών αντιλαμβανόμαστε την παλιά πόλη ως κομβικό ζήτημα για ολόκληρο το δήμο Χανίων, λόγω του ιστορικού, πολιτισμικού και οικουμενικού χαρακτήρα που έχει, αλλά και επειδή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία των Χανίων. Συνεπώς, θεωρούμε απαραίτητη την εκπόνηση ενιαίου διαχειριστικού σχεδίου για την παλιά πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα δυνατότητά της, το οποίο θα προκύψει μέσα από διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως τόνισε ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών Γιάννης Σαρρής, δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε με συνέπεια,΄οραμα επιστημονικά και δικαιοκρατικά κριτήρια".