Τετραμελείς οικογένειες με εισοδήματα έως και 16.500 ευρώ θα καλύψει τελικά το κοινωνικό μέρισμα. 

Τελικά, το επίδομα αποφασίστηκε να δοθεί με κριτήριο το «ισοδυναμο» οικογενειακό εισόδημα, όπως εξαρχής είχε σχεδιαστεί, γεγονός που ωφελεί περισσότερους, γιατί καλύπτει και μεγαλύτερα εισοδήματα από τα πολύ χαμηλά που εξετάζονταν.

Η κοινή υπουργική απόφαση υπεγράφη σήμερα και το εφάπαξ επίδομα των 450 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν 600.000 οικογένειες ή σχεδόν 1.000.000 πολίτες, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

- Ως «βασικό» όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον άγαμο, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) για τον δικαιούχο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

- Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας. Πρόκειται για μια μάλλον δύσκολη για τους περισσότερους διαδικασία υπολογισμού, που όμως ωφελεί περισσότερο τους δικαιούχους, σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζει η βασική κλίμακα υπολογισμού.