Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων έπειτα από επιτόπιους ελέγχους και δειγματοληψίες που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Χανίων, σε ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ανακοινώνει στους ελαιοκαλλιεργητές τα κάτωθι, σχετικά με το έντομο καλόκορις και τα ακάρεα της ελιάς:

Το καλόκορις είναι αρκετά διαδεδομένο έντομο στους ελαιώνες και στους εσπεριδοειδώνες της Π.Ε. Χανίων, ζημιές όμως προκαλεί συνήθως τοπικά και υπό προϋποθέσεις. Τρέφεται κατά προτίμηση από τρυφερή ποώδη βλάστηση ζιζανίων που υπάρχουν στους περισσότερους ελαιώνες με ιδιαίτερη προτίμηση στο διανόχορτο,τσουκνίδα, βρούβα, περδικάκι, ζωχό, αγριοσέλινο κ.ά. και λιγότερο από την ελιά. Ζημιές μπορεί να προκαλέσει όταν οι πληθυσμοί του είναι υψηλοί, τα άνθη ευρίσκονται στα πρώτα στάδια της εξέλιξης τους, το ποσοστό ανθοφορίας είναι χαμηλό και τα ζιζάνια στον ελαιώνα έχουν καταστραφεί (ζιζανικτονία, χορτοκοπή κπλ). Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει πτώση ολόκληρης ή τμήματος της ανθοταξίας. Για τον λόγο αυτό συνίσταται να μην απομακρύνονται πρώιμα τα ζιζάνια από τους ελαιώνες αλλά να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι το στάδιο που τα άνθη αρχίζουν να φουσκώνουν (στάδιο μούρου). Αυτό αποτελεί το κυριότερο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση του καλόκορις. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό συνίσταται να διατηρούνται ζώνες με ζιζάνια μέσα στον αγρό και περιφερειακά αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση χημική αντιμετώπιση του εντόμου συνίσταται μόνο όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή, οι ανθοταξίες είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο (μέχρι να αρχίσουν να φουσκώνουν τα άνθη) και υπάρχει σημαντικός αριθμός ατόμων επί των ελαιοδένδρων (5-7 άτομα/κλαδίσκο μήκους 60-70εκ). Κατά την τρέχουσα περίοδο το έντομο έχει προκαλέσει εντοπισμένα, σε ορισμένους ελαιώνες ζημιές οικονομικής σημασίας, χωρίς όμως να αποτελεί απειλή για το σύνολο της ελαιοπαραγωγής. Παρόλα αυτά σε κάποιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί, χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η σκοπιμότητά τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται μίγμα εντομοκτόνου και ζιζανιοκτόνου με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Για να αποφευχθούν οι περαιτέρω άσκοποι ψεκασμοί τονίζουμε ότι την περίοδο αυτή στην κορωνέικη ελιά η άνθιση είναι σε προχωρημένο στάδιο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος από το έντομο. Τυχόν μικρή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στα ανθίδια δεν είναι σημαντική καθώς εάν δέσει ένα ποσοστό γύρω στο 5% μίας καλής ανθοφορίας αρκεί για μία πλήρη παραγωγή. Όσον αφορά στην τσουνάτη, η οποία είναι οψιμότερη, σε πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας η άνθιση είναι προχωρημένη ενώ σε άλλες οι ελιές δεν αναμένεται να ανθίσουν καθώς υπήρχε παραγωγή κατά το προηγούμενο έτος. Για τις πιο όψιμες περιοχές τσουνάτης, στις οποίες αναμένεται παραγωγή κατά το τρέχον έτος και οι ανθοταξίες των δένδρων βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο, συνίσταται να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί, να διατηρούνται τα ζιζάνια κάτω από τα δένδρα και να γίνεται χημική αντιμετώπιση του εντόμου μόνο όταν ισχύουν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Όσον αφορά στα ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae, αυτά προσβάλουν την νεαρή βλάστηση προκαλώντας χαρακτηριστικές χλωρώσεις στα φύλλα ενώ στην συνέχεια μετακινούνται προς τα άνθη και τους καρπούς της ελιάς όπου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές (ανθόπτωση, παραμόρφωση καρπών) μόνο στην περίπτωση υψηλών πληθυσμών. Συνήθως δεν δημιουργούν προβλήματα στην ελαιοποιήσιμη ελιά ενώ χημική αντιμετώπιση συνιστάται με την έναρξη της νεαρής βλάστησης μόνο σε φυτώρια, νεαρά δενδρύλια και δένδρα στα οποία έχουν εφαρμοστεί πολύ αυστηρά κλαδεύματα ή κορμοτομές. Τονίζεται ότι κανένα από τα δείγματα τα οποία εξετάσθηκαν δεν έφερε ακάρεα στις ανθοταξίες.

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται στους παραγωγούς α) να εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες φροντίδες για την καλλιέργεια της ελιάς (ποτίσματα, κλαδεύματα, λιπάνσεις) ακόμα και κατά τα έτη στα οποία δεν υπάρχει παραγωγή καθώς παρατηρείται μεγάλος αριθμός ελαιοδένδρων σε κατάσταση εγκατάλειψης, χωρίς βλαστούς ικανούς να φιλοξενήσουν ανθοταξίες ή με μικρές και αδύναμες ανθοταξίες και β) να καταφεύγουν σε χημική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, μετά από συνεννόηση με γεωπόνο και με εγκεκριμένα σκευάσματα, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

Υπενθυμίζεται ότι το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου βγάζει επί σειρά ετών Γεωργικές Προειδοποιήσεις για όλη την Κρήτη, που αφορούν σε εχθρούς και ασθένειες ελιάς, αμπέλου, εσπεριδοειδών άλλων δενδρωδών καλλιεργειών. Οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις αποστέλλονται δωρεάν είτε ηλεκτρονικά είτε με το ταχυδρομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Προκειμένου κάποιος να λάβει τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις αρκεί να έρθει σε επικοινωνία με το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου (τηλ. 2810224948, fax 2810225616 και email: [email protected]). Το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου είχε εκδόσει Γεωργικές Προειδοποιήσεις, μεταξύ άλλων, για το καλόκορις και τα ακάρεα από 12/03/2014.

Τέλος γνωστοποιείται στους παραγωγούς ότι από 01/01/2014 έχει γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταγραφή κατά την πώληση γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αγορά γεωργικών φαρμάκων τα οποία προορίζονται προς επαγγελματίες χρήστες το κατάστημα θα πρέπει να καταγράφει την πώληση στο ειδικό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να δίνει την αντίστοιχη εκτύπωση στον αγοραστή, ο οποίος οφείλει να την διατηρεί για τρία έτη μαζί με ημερολόγιο ψεκασμών και τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. Οι παραγωγοί καλούνται να ζητούν την εκτύπωση αυτή κατά την αγορά των ως άνω γεωργικών φαρμάκων.