Πραγματοποιήθηκε εχθές 17-05-2011 και από ώρα 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., η ετήσια άσκηση δασοπροστασίας «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2011», στην περιοχή «Γιούχτας» του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Οι ασκήσεις «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ» είναι κλιμακωτού τύπου αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς σε τρία στάδια εξέλιξης, που η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει, εκτός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , συνδρομή και άλλων φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός της Άσκησης ήταν ο καθορισμός των βασικών ενεργειών και του τρόπου δράσης, για την εκτέλεση των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που τυχόν εκδηλωθούν, στην Περιφέρεια Κρήτης, με την ενεργοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς και την συμμετοχή των λοιπών φορέων που εμπλέκονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην δασοπυρόσβεση, στα πλαίσια του αντιπυρικού σχεδιασμού, με απώτερο επιδιωκόμενο στόχο την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος και την αγαστή συνεργασία των φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Το σενάριο που δόθηκε, περιλάμβανε τρία στάδια:
Στο πρώτο στάδιο, η πυρκαγιά είναι σχετικά μικρή και η προσπάθεια αντιμετώπισης γίνεται μόνο από την τοπική Πυρ/κή Υπηρεσία.
Στο δεύτερο στάδιο, λόγω χειροτέρευσης των συνθηκών, καλούνται ενισχύσεις και από άλλες πυροσβεστικές Υπηρεσίες και παράλληλα ενημερώνονται και οι άλλοι φορείς για την συνδρομή τους.
Στο τρίτο στάδιο, εκτός της πυρκαγιάς, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόσθετο πρόβλημα της διάσωσης εγκλωβισμένων προσκυνητών στην εκκλησία του «Αφέντη Χριστού», ορισμένοι από τους οποίους αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.
Οι φορείς που συμμετείχαν στην άσκηση, εκτός της Πυρ/κής Υπηρεσίας και συγκρότησαν το Σ.Τ.Ο (Συντονιστικό Τοπικό όργανο) ήταν οι ακόλουθοι:
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Πολιτική Προστασία)
• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (Πολιτική Προστασία)
• Δασική Υπηρεσία
• ΕΛ.ΑΣ
• Σ.Ε.Α.Π
• 126 Σ.Μ
• Ε.Κ.Α.Β
• Δήμος Αστερουσίων – Αρχανών
• Εθελοντικές Ομάδες (Εθελοντές Σαμαρίτες και Ραδιοερασιτέχνες)

Η αποτύπωση της άσκησης, κατέδειξε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά σε βαθμό υπέρτερο του αναμενόμενου.

Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή άλλες δυσλειτουργίες.