Η κα Σκραφνάκη Μαρία, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

Η κα Σκραφνάκη τόνισε στην ομιλία της ότι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας είναι, η γραφειοκρατία, η ταλαιπωρία του κόσμου στις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών, η μη απλούστευση και απλοποίηση των προβλεπομένων διαδικασιών, η πολυνομία και η μη κωδικοποίηση της νομοθεσίας, και η διαφθορά που αναπτύσσεται πολλές φορές ανάμεσα στον πολίτη και στους υπαλλήλους.

Επίσης η κα Σκραφνάκη τόνισε ότι, με το νομοσχέδιο, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δημιουργούμε ένα νόμο πλαίσιο, δημιουργούμε τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, για να μπει η δημόσια διοίκηση στον 21ο αιώνα, με την απλούστευση των διαδικασιών, και τη δημιουργία αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Με αυτό τον τρόπο το παρόν νομοσχέδιο, έρχεται να ικανοποιήσει μια πολυετή και επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, και την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, κινούμενο σε δύο βασικούς άξονες:

1. το δικαίωμα επικοινωνίας και συναλλαγής φυσικών και νομικών προσώπων με το δημόσιο, με ηλεκτρονικό τρόπο
2. την υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δημοσίων φορέων μεταξύ τους.
Επίσης η κα Σκραφνάκη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι θετικές οι ρυθμίσεις που γίνονται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με :
1. την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών όλου του προσωπικού των δήμων, με τη δημιουργία ιδιαίτερου τραπεζικού λογαριασμού,
2. την υποχρέωση των δήμων και των περιφερειών, να παρέχουν νομική στήριξη στους υπαλλήλους τους, που διώκονται ποινικά, με εξαίρεση την περίπτωση που ο ίδιος ο δήμος έχει ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον τους.
3. την δυνατότητα που δίνεται για τη μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού σε υπηρεσίες του δημοσίου και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως
4. τη δυνατότητα μετάταξης, μεταφοράς, ή απόσπασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που πάσχουν από δισίατα ή ανίατα νοσήματα, σε ΚΕΠ της επιλογής
5. τη λύση στο θέμα των απορριμμάτων για όποιους δήμους δεν είχαν υπηρεσία καθαριότητας, αλλά είχαν συμβάσεις με ιδιώτες

Τέλος η κα Σκραφνάκη συνεχάρη τον Υπουργό, για την ρύθμιση που έφερε, για την δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους βουλευτές, καθώς και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια και δημοσιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης όλων μας.